ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ


ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ

Üsküdar'da Mirahur Camii içinde tesis edilmiş bir tekke idi. 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde "Ayazma'da Mirahur Camii içinde Şeyh Mustafa Efendi Zaviyesi" adıyla bir tekke kaydedilmiştir. Tekkenin ne kadar devam ettiği belli değildir. 1840 tarihli tekkeler listesinde adı yoktur. 1890 tarihinde bastırılan Mecmua-yı Tekaya adlı eserde "Şeyh Mustafa Efendi Zaviyesi" ismi ile kaydedilmiş bir tekke yoktur

. Yalnız, "İmrahor'da, âyin günü Perşembe olan, Celvetiyye tarikinden, Ayşe Sultan Tekkesi" adı ile bir tekke yazılmış fakat şeyhi belirtilmemiştir. Ayşe Sultan'ın bu civarda bir çeşmesi ve ayrıca bir de tekkesi bulunmaktadır. Şeyh Mustafa Efendi Tekkesi'nin kısa ömürlü olduğu anlaşılmaktadır.