ŞEMSİ PAŞA TÜRBESİTürbe, Şemsi Paşa semtinde ve bu isimle bilinen camiin sol tarafındadır. Cami ve medrese ile beraber 988 (1580) tarihinde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.


ŞEMSİ PAŞA TÜRBESİ

Türbe, Şemsi Paşa semtinde ve bu isimle bilinen camiin sol tarafındadır. Cami ve medrese ile beraber 988 (1580) tarihinde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Deniz kıyısındaki bu kare plânlı türbe, cami ile bağlantılı düşünüldüğünden özel bir durum gösterir.

Alt üst pencereli olup üzeri sivri tonoz ile örtülmüştür. Alt pencereleri dikdörtgen şeklinde, üst pencereleri ise kemerlidir. Kemerli kapısı, cami kapısının sol tarafındadır. Üzerinde bulunan iki satır halinde dört mısralı kitâbesi son tamirde yerine konmamıştır.

Bu kitâbe, bugün camiin kıble tarafında, türbe duvarına dayanmış vaziyette durmaktadır. Türbenin cami sahnına bakan büyük, kemerli penceresi şebeke demirlidir. İçindeki Şemsi Paşa'nın ahşap sandukası 1984 senesinde yapılmıştır. 1310 (1892)'de de esaslı bir onarım görmüştür.

Türbe, muhtemelen 1894 tarihindeki büyük İstanbul zelzelesinde harap olmuş olmalıdır. 1940 tarihinde Vakışar Umum Müdürlüğü aslına uygun olarak restore edilmiştir