FETHİ AHMET PAŞA CAMİİ (KARACAAHMET CAMİİ)Cami, Kapıağası mevkiinde ve Karacaahmet Sultan Türbesi'nin karşısında, Gündoğumu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi'nin birleştiğ i yerdedir.


FETHİ AHMET PAŞA CAMİİ (KARACAAHMET CAMİİ)

Cami, Kapıağası mevkiinde ve Karacaahmet Sultan Türbesi'nin karşısında, Gündoğumu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi'nin birleştiğ i yerdedir. 1934 tarihli Şehir rehberinde, camiin üç tarafının yol olduğu görülmektedir. Camiin kıble tarafında ve yolun karşısında 1272 (1855) tarihli Fethi Ahmet Paşa Çeşmesi, Serasker Namık Paşa ve Fethi Ahmet Paşa aile kabristanı, Karacaahmet Sultan Türbesi'nin sol tarafında Sadeddin Efendi'nin 1154 (1741) tarihli çeşme ve sebili bulunmaktadır. Camiin olduğu yerde veya Karacaahmet Sultan Türbesi'nin sağ tarafında ve bugün meydan olan yerde,

Mihrimah Sultan Camii'nin bina emini olup 955 (1548) tarihinde vefat eden Mehmet Ağa'nın yaptırmış olduğu Taşçılar Camii ile bu camiin civarında Sadrazam Rüstem Paşa'nın 952 (1545-46) tarihinde yaptı rmış olduğu bir çeşmenin bulunduğunu biliyoruz.

Bu camiin karşısında ise, 1041 (1631- 32)'de vefat eden Himmet Dede ismiyle şöhret bulan bir zatın türbesi vardır. Buraya kadar olan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Fethi Ahmet Paşa Camii'nin yerinde veya sol tarafında bir cami vardı.