Ahmet Talat Onayşair, yazar, edebiyat araştırmacısı, halk edebiyatçısı, siyasetçi.


Ahmet Talat Onay

Ahmet Talat Onay (d1885- ö. 22 eylül 1956, şair, yazar, edebiyat araştırmacısı, halk edebiyatçısı, siyasetçi.

çankırı'nın Perdedar Mahallesi'nde doğdu. Eğitimci bir ailenin oğluydu. Babası Hafız Numan Efendi İistanbulda muallim eğitim aldıktan sonra başmuallim olarak çankırı'da çalışmıştı. Ahmet Talat orta öğrenimini Çankırı,kastomonu ve ankara'da tamamladı. Darülfünün Edebiyat Şubesi'ne girdi. 1910yılında mezun oldu. Bu dönemdetürklük ve Türkçülük kavramlarıyla tanıştı. Sırasıyla ankara Darülmuallimin Rüşdiyesi edebiyat öğretmeni, kastomonu Sultanisi edebiyat öğretmeni, izmir Sultanisi edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Bu dönemde Anadolu ve Duygu gazetelerinin başyazarlığını yapmaktadır. Yazdığı makalelerle milli duyguların canlandırılmasına çalışır. İzmir'in işgaline karşı gösterdiği tepkiler sebebiyle tutuklanır.kastomonu'ya edebiyat öğretmeni olarak atanır. Milli mücadeleyi desteklemeye Tiraje, Köroğlu ve özellikle Açıksöz dergilerinde yazdığı yazılarla devam eder. Zonguldak Milli ğitim Müdürlüğü görevini Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü görevi takip eder. Kendi isteğiylebolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçiş yapar. Burada boluSalnamesi'nin hazırlanmasında çaba sarfeder. 12 ağustos 1923'de 2. Dönem Çankırı Milletvekili seçilir. Ahmet Talat bundan sona 4. ve 7. dönemlerde Çankırı, 5. ve 6. dönemlerde giresunmilletvekili seçilir.

Özel hayatında acılar çekmiş bir insandır Ahmet Talat. Dört çocuğunu da çeşitli hastalıklar sebebiyle kaybeder. Son dönem yazın hayatında bu acıların etkisi ağır basmaktadır.