Araba Vapuru iskelesi-At Kayıkları iskelesiBu iskeleye padişah ve serdarların mavnalar icinde getirilen atları cıkarılıyordu


Araba Vapuru iskelesi-At Kayıkları iskelesi

 

 

Araba Vapuru iskelesi-At Kayıkları iskelesi:


Bu iskeleye padişah ve serdarların mavnalar  icinde getirilen atları cıkarılıyordu. iskelenin
onundeki mermer binek taş› 1945’te Mihrimah Sultan Camii avlusuna kaldırılmıştır.
Araba vapurlarının ise ilginc bir hikayesi vardı r. şirket-i Hayriye’nin genel muduru Huseyin Haki Bey, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli’ye asker sevki ve sivillerin naklinde cekilen sıkıntıyı cok iyi bilen ve careler arayan bir insandı. Haki Bey, duşune duşune ve şekillerini kağıt uzerine cizerek ilk araba vapurunun
mucidi olmuştur. Haki Bey, şirketnmemurlarından iskender Efendi’nin yanınanşirketin umumi tamir işlerinde tecrubeli MehmetnUsta’yı da vererek her birine 200 altın liranharclık ile ıngiltere’ye gonderdi. 8000 altın
liraya boyle bir gemiyi yani yandan carklı ilknaraba vapurunu yaptırdı. Bu vapur üc ay icindenbitirildi.
Dunyada o zaman bir eşi daha bulunmayan bungeminin İstanbul’a gelmesi ve iki kıyı arasında
yük ve insan taşıması bu işi yapan mavnacılarının hoşuna gitmemişti. Bunlar zaten evvelden beri şirket-i Hayriye’ye kızgın idiler. Fırsat buldukca vapurlara capariz verirler ve hatta
kacıp kurtulacakları yerde kaptanları taşlarlardı. Bir arabalı vapurun geleceği duyulunca vapuru
işletmemeğe karar verirler. Huseyin Haki Bey, bu olanları duyunca zamanı
n şeyhulislamına gidip “zemin u zamana uygun” bir fetva alır. O sırada Uskudar’a bir topcu kıtası gelmiştir ve Kabataş’a gecirilecektir. 1286 (1870) tarihinde ve Suhulet (kolaylık) adın› taşıyan bu ilk araba vapuru gelin gibi suslendikten sonra Uskudar’a gonderilir. Vapur gelir fakat kıyıya yanaşamaz, mavnacılar teknelerini
üc dört sıra dizmiş, zincirlerle biribirine bağlayıp kenetlemişlerdi. Cifte demir atıp kendilerini karaya bağlamışlar, meydanı cevreleyen çardaklı kahvelere oturmuşlardı. Bu sırada, şeyhulislamdan alınan fetva, iskele
Meydanı’ndaki ceşme önünde okunmuş ve karşı koyan mavnacılar kuffar ilan edilmişti. Bunun uzerine mavnacılara beş dakika zaman verilmiş ve topcu kumandanı tarafından verilen top indir kumandası uzerine de deniz yolu acılmıştı. Bir hoca efendinin duasını kurban kesme merasimi takip etmiş ve vapurun genc kaptan Ahmet Efendi de top taburu ile Kabataş’a dönmüştü. Bu başarı uzerine Haki Bey’e
 rutbe-i ula sınıf-ı sanisi’ asalet payesi ve “ücüncü rutbeden bir kıt’a nişan-› mecidi” ihsan edilmişti.
Araba vapur iskelesi ile meşhur Moskoflu fırını karşısında merkez eczanesinin altında beş, altı taş basamakla inilir, Aya Yorgi Ayazması bulunuyordu. 1950 tarihlerinde ortadan kalkmıştır.

yüzyıllar boyunca üsküdar