ŞEYH HASİB EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ)ŞEYH HASİB EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ)


ŞEYH HASİB EFENDİ TEKKESİ (ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ)

Âyin günü Pazartesi olan bu Bedevî Tekkesi, Üsküdar'da Toptaşı Caddesi ile Tabaklar Mahallesi arasında, Balcılar yokuşu ile Devran Sokağın birleştiği yerde ve Devran Sokağın sol köşesinde idi. Yakın tarihe kadar arsası mevcuttu. Şimdi yerinde apartmanlar vardır. Sokağın tam köşesinde Hasib Efendi'nin kabri bulunmaktadır. Şâhidesi yoktur. Tamir sırasında yanlışlıkla Hüseyin Baba diye yazılmıştır. Biraz ileride ve Balcı yokuşu üzerinde şâhidesiz Ahmet Dede'nin Kabri mevcuttur.

Bakımlı olan Hasib Efendi kabrinin karşısında, 995 (1587) tarihinde, Kızlar Ağası Mehmet Ağa tarafından yaptırılan çeşme ve namazgâh vardır. Tekkenin yeri tapuda 262 ada, 10 parsel diye kayıtlıdır. Tekkenin az ilerisinde ve Takatuka Sokak üzerinde büyük bir su haznesi bulunmaktadır. Kesmetaş ve tuğla hatıllı olarak yaptırılmış olan bu haznenin, Sarı Mehmet Paşa'nın muhteşem konağı altında bulunduğu söylenmektedir. Bu haznenin az ilerisinde konağa ait olduğu sanılan kemerli bir kapı ve yüksek duvarlar, 1960 senesine kadar mevcuttu.

Mehmed Paşa, 1129 (1717)'de Kavala'da öldürüldü. Kabri, oradaki Ulu Cami'dedir. Eserleri vardır. Değerli bir vezirdi. (Sicill-i Osmânî, 4/213) Şeyh Hasib Efendi Tekkesi, 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde "Edhemî Mehmet Efendi zaviyedârı Seyyid Hasib Efendi" adı ile kaydedilmiştir. 1256 ve 1294 (1840-1877) tarihli listelerde ise "Bedeviyye'den Hasib Efendi Tekkesi der kurb-i Toptaşı der Üsküdar" diye kayıtlıdır.