ŞEYH HAFIZ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ İSMAİL EFENDİ TEKKESİ)ŞEYH HAFIZ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ İSMAİL EFENDİ TEKKESİ)


ŞEYH HAFIZ TEKKESİ (ŞEYH HAFIZ İSMAİL EFENDİ TEKKESİ)

Âyin günü Pazar olan bu Halvetî Tekkesi, Aşçıbaşı Camii civarında, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde ve Mehmet Çavuş Sokak ile Arakiyeci Sokak arasında idi. Önünde Süt Baba açık türbesi, yol aşırı yerde ise Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi ile Hekimbaşı Nuh Efendi'nin açtırdığı ve Nuhkuyusu ismiyle maruf kuyu bulunmaktadır. Bu yüzden eskiden semt, Kuyubaşı adıyla anılırdı. Şimdi ise Kapıağası denmektedir. Tekkenin adı, 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde yoktur. 1256 (1840) ve 1294 (1877) listelerde ise Karacaahmet'te olduğu belirtilmiştir. Arşivdeki tarihsiz bir 'arzuhal'e göre, "Üsküdar'da Nureddin Cerrahî tarikinden Hafız İsmail Efendi Zaviyesi'ne taamiye (yemeklik) tahsisi" istenmiştir.