ÇİNİLİ CAMİ KUYUSUÇİNİLİ CAMİ KUYUSU


ÇİNİLİ CAMİ KUYUSU

Çinili Cami avlu kapısı karşısında ve Sıbyan Mektebi'nin arkasındaki arsada idi. Etrafı çok alçak bir duvarla çevrili alandaki kuyu, 1986 tarihinde, avlu kapısının sol tarafı- na, yolun kenarına kaldırılmış ve ağzına kadar toprağa gömülmüştür. Bânisi belli değildir. Kitabesi olmayan kuyunun üzerinde bir demir çıkrığı vardı. Bu civarda ayrıca bir kuyu daha vardı.