HATİCE SULTAN SARAYISaray, Küçük İhsaniye'de, İhsaniye İskelesi Sokağı üzerinde veya civarında idi.


HATİCE SULTAN SARAYI

Saray, Küçük İhsaniye'de, İhsaniye İskelesi Sokağı üzerinde veya civarında idi. Hatice Sultan Sarayı, Üsküdar Sarayı'nın yerinde veya bahçesinde bulunuyordu. Bu sarayın, Üsküdar Sarayı'nın bir bölümü olması olasılığı da vardır. Bütün bu saraylar ve saray bahçeleri, Hatice Sultan'ın vefatından 14 yıl sonra, 1169 (1756- 57) tarihinde, Sultan III. Osman (1754-1757) tarafından yıktırılmış ve yerine küçük İhsaniye Camii ile mahallesi yaptırılmıştır. Bu sarayın civarında, Hatice Sultan adına, yeğeni Sultan III. Mustafa (1717-1774), hayatta iken çok hürmet ettiği halasının ruhu için, 1178 (1764-65) tarihinde iki çeşme yaptırmıştır. Bu çeşme bahislerine bakınız. 28 Eylül 1730 tarihinde, Patrona İsyanı meydana geldiği sırada, Sultan III. Ahmet ve Sadrazamı Damat İbrahim Paşa, Hatice Sultan Sarayında bulunuyorlardı. Sultan Ahmet, ablasının Şkirlerinden her zaman istifade eder ve kendisine büyük bir saygı duyardı. İbrahim Paşa, öğleden sonra bu sarayda bütün devlet erkânını toplamış ve durumu müzakere etmiş ve bu arada, durumdan kendisini geç haberdar eden, damatları Kaymak Mustafa Paşa ile Kethüda Mehmet Paşa'yı şiddetle azarlamıştı. Aynı gece, Sultan Ahmet, vüzera, ulema ve saray erkânı büyük bir korku içinde, kayıklara binerek, Sarayburnu'nun Yalıköşkü tarafından karaya çıkarak Topkapı Sarayı'na dahil olmuşlardı.