İBRAHİM PAŞA KÖŞKÜ (ÜSKÜDAR ESKİ BELEDİYESİ BİNASI)Doğancılar Parkı karşısında, Belediyeönü Sokağı üzerindedir.


İBRAHİM PAŞA KÖŞKÜ (ÜSKÜDAR ESKİ BELEDİYESİ BİNASI)

Doğancılar Parkı karşısında, Belediyeönü Sokağı üzerindedir. 1984 yılında, Üsküdar çarşısındaki yeni belediye binasının yapılması üzerine terk edilmiştir. Bu sırada oldukça harap durumdaydı. Üç katlı ahşap yapı, İbrahim Paşa'nın malı idi. Kendisi, 1912 tarihinde vefat etti. Kabri, Üsküdar'da, Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Camii hazîresindedir. Cami avlusu üst kapısının açıldığı, Hüdâyî Mahmut Sokağı'ndan gelindiğine göre, sol taraftaki ilk hazîrede muhteşem lâhdi vardır. Sancak şeklindeki şâhidesinde: "Müşiran-ı azam-ı saltanat-ı seniyyeden Manastı rlı Gazi İbrahim Paşa, 16 Kanunıevvel 1330" diye yazılıdır. İbahim Paşa'nın vefatından sonra köşkün kimlere intikal ettiği belli değildir. Büyük bir ihtimalle hayatta iken satmış olmalıdır. Çünkü oğlu Nurettin Paşa'nın pek gayrımenkulü olmamıştır. Nurettin Paşa, İstiklal Harbi sırasında, 9 Eylül 1922'de, İzmir'e ilk giren kumandanlarımızdan biridir. Kendisi, hayatını emekli maaşı ile devam ettirirken Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde eski adı Kızlarağası Çeşmesi Sokağı olan şimdiki Müverrih Ağa Sokağı üzerindeki 23 no'lu evinde vefat etti. Naşı vasiyeti hilafına Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedildi. Oyla İzmir'de bir cami avlusuna gömülmeyi vasiyet etmişti. Nurettin Paşa'nın vefatından sonra arkada eşi Nazmiye (Türe) Hanım ve iki kız çocuğu kalmıştır. Ayrıca Saliha (Güven) ve AŞfe (Akman) isminde iki kız kardeşi bulunuyordu. Eşi Nazmiye Hanım, 1951'de Bursa'da vefat etti ve oraya gömüldü. Kızı Semiha Hanım (doğ. 1896) Hüseyin Paşa ile evli olup 1950'de vefat etti. Diğer kızı Memduha Hanım (doğ. 1904) ise Eşref Alpdoğan Paşa ile evli idi. 1970'te vefat etti. Eşref Paşa ile eşinin mezarları da Nurettin Paşa'nın yanındadır. Bu güzel köşk, sonradan Üsküdar Belediyesi binası olmuştur. Köşk, Doğancılar Köşkü adı ile 1995 senesinde onarıma alınmıştır. İlk Üsküdar Belediyesi binası, eskiden ahşap olan Üsküdar Adliyesi karşısında idi. Sonradan Paşakapısı İlkokulu olan bu ahşap bina 1980 tarihinde terk edilerek yıktırılmıştır. Hemen yanında Paşakapısı Ceza Evi kapısı bulunmaktadır. İbrahim Paşa Köşkü, büyük ve dış görünüşü güzel bir yapıdır. Mermer merdivenle çıkılan kapısının iki yanında, eski tarz iki beyaz fener asılırdı. Kapıdan, zemini mermer kaplı bir hole girilir. İki yanda odalar sıralanmıştır. İki taraşı merdivenle ikinci katın sahanlığına, buradaki tek merdivenle de üst kata çıkılır. İki taraşı merdivenin altındaki kapıdan da büyük bir bahçeye çıkılmaktadır.