MARKO PAŞA KONAĞIBaba Nakkaş Sokağı'nın dirsek yaptığı köşededir.


MARKO PAŞA KONAĞI

Baba Nakkaş Sokağı'nın dirsek yaptığı köşededir. Yeri için Baba Nakkaş Sokağı Köşkleri bahsine bakınız. Konak, dört katlı kârgir ve çok sağlam bir yapıdır. Asıl adı Apostol olan Marko Paşa, tıbbiye mektebinden yetişip mirliva olmuştur. 1277 (1860) senesi sonlarında ser etıbba olup sonra liva ve ferik ve 1288 Recebinde (Eylül 1871) Tıbbiye Nazırı olmuştur. Daha sonra konağında kuşpalazı salgını zuhur etmiş, eşini ve yedi çocuğunu kaybetmiş ve bu acılara dayanamayarak 1306 (1889) tarihinde vefat etmiştir. Sultan Aziz'in vefatını şüphe ile karşılamıştır. Ölümünden sonra konak, Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızı Adeviye Hanım'ın ikinci eşi, Kutü'l- Amara Mutasarrıfı Selâmi Bey tarafından 1000 altın liraya, Konya valisi Derviş Ali Kemali Paşa'nın oğlu, son Harbiye Nazırı ve sonradan 150'liklerden olan, Süleyman Şefik Paşa adına satın alınmıştır. Süleyman Şefik Paşa'nın ilk karısı Hadice Hanım'dır. İkinci karısı Vedad Hanım ile Halep'te evlenmiştir. Bu hanım, adı Rahlo (Raşel) olan bir rakkase idi. Vedad Hanım'dan Rabia, Belkıs (Benli Belkıs), Perizat ve Sahamettin adlı dört çocuğu olmuştur. Süleyman Şefik Paşa, aftan istifade ederek İstanbul'a dönmüş ve burada vefat ederek Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na gömülmüştür. Marko Paşa Konağı şimdi, Kuzguncuk İlköğretim Okuludur.