MEHMET PAŞA SARAYISokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın eserlerini beyan eden TuhfeÜsküdar tü'l-Mimarîn'de "Üsküdar'da Mehmet Paşa Sarayı" şeklinde, fakat, iki defa tekrarlanmış bir halde geçmektedir.


MEHMET PAŞA SARAYI

Sokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın eserlerini beyan eden TuhfeÜsküdar tü'l-Mimarîn'de "Üsküdar'da Mehmet Paşa Sarayı" şeklinde, fakat, iki defa tekrarlanmış bir halde geçmektedir. Mehmet Paşa'nın Kadırga Limanı'nda, Ahırkapı'da, Sütlüce'de, İstavroz'da (Beylerbeyi) sarayları, Azapkapı ve Kadırga'da ise Mimar Sinan yapısı iki güzel camii vardır. Bunlardan başka Eyüp'te türbesi ve medresesi, Lüleburgaz'da bir külliyesi ve İstanbul'da Fethiye'de medresesi bulunmaktadır. Daha pek çok hayratı olan Sokollu Mehmet Paşa, II. Selim'in kızı İsmihan Sultan'ın kocasıdır. 28 Haziran 1565 tarihinde sadaret mevkiine getirilmiş ve bu görevde 14 yıldan fazla kaldıktan sonra 12 Ekim 1579 tarihinde bir suikaste kurban gitmiştir. Osmanlı Devleti'nin en ünlü sadrazamlarından biridir. Mehmet Paşa'nın saraylarından biri Selimiye Kışlası arkasında, Talimhane Meydanı adını verdiğimiz yüksek plâtform üzerinde idi, Kavak Sarayı bahsine bakınız. Abdurrahman Abdi Paşa (öl. 1692) Vakayinamesi'nde (1648'den 1682'ye kadar) Mehmet Paşa Sarayı'nın Üsküdar Bahçesi içinde oldu- ğu yazılıdır. Diğer sarayının ise Sultantepe'de olduğu sanılmaktadır. Sokollu ahfadından olan Süleyman Asaf Bey'in köşkü de burada idi. Çırağan Vak'ası olayına adı karışan Asaf Bey, 1841'de doğmuş ve 16 Rebiyülâhir 1331 (25 Mart 1913)'te bu köşkte ölmüştür. Süleyman Asaf Bey, reisü'l-küttaplık ve Bosna ve Mısır valiliklerinde bulunan ve Üsküdar'da Bandırmalı Tekkesi ve Türbesi'ni tamir eden Sopasalan Kâmil Ahmet Paşazâde Rumeli valisi Koca Hakkı Paşa'nın torunu ve Bursa Valisi Ahmet İzzet Paşa'nın oğludur. Ve Sokollu Mehmet Paşazâde Ahmet Paşa'nın soyundandır.