MELEK MEHMET PAŞAZÂDE SALİH BEY KÖŞKÜKöşk, Büyük Çamlıca'da, Subaşı Mesiresi civarında idi.


MELEK MEHMET PAŞAZÂDE SALİH BEY KÖŞKÜ

Köşk, Büyük Çamlıca'da, Subaşı Mesiresi civarında idi. Sultan III. Selim, 1206 (1791) senesi yazında, bir gezinti sırasında bu güzel köşke uğrayarak kahvaltı etmiş ve bir müddet istirahat buyurduktan sonra gene atla Selimiye Kışlası arkasındaki Mehmet Paşa Köşkü'ne dönmüştü. Melek Mehmet Paşa III. Selim devri sadrazamlarındandır. Fındıklılı Süleyman Paşa'nın oğludur. III. Ahmet'in kızı Zeynep Asıme Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur. 4 Mayıs 1792'den 19 Ekim 1794'e kadar devam eden bir sadrazamlığı ve üç kaptan-ı deryalığı vardır. 16 Şevval 1216 (19 Şubat 1802)'de Ortaköy'deki yalısında vefat etmiştir. Kabri, Gülhane Parkı kapısının karşısındaki Zeynep Sultan Camii hazîresindedir.

Zeynep Sultan, kendinden evvel 12 Muharrem 1188 (25 Mart 1774) tarihinde vefat ederek, yaptırdığı bu camiin mihrabı tarafına Alemdar Caddesi ile Zeynep Sultan Camii Sokağı'nın birleştiği yere ve sokağın sağ köşesindeki türbesine gömülmüştür. Bu türbe 1912 tarihinde Cemil Paşa'nın ilk şehreminliği sırasında caddenin genişletilmesi esnasında yok edilmiştir. Türbe ve camiin vaziyet plânı için E. H. Ayverdi Bey'in hazırladığı 19. Asırda İstanbul Haritası adlı esere bakınız. Salih Bey, Melek Mehmet Paşa'nın oğludur.

"Silâhşor ve pederinin sadaretinde kapucılar kethüdası ve 1209 Rebiyülevvelinde (Ekim 1794) azl ile kapucı başılarından olduğu halde 1240 Recebinde (Şubat 1825) vefat edip Zeynep Sultan Camii'ne defn olundu." Hazîrede Melek Mehmet Paşa'nın pek çok yakını gömülüdür. Büyük Çamlıca'daki bu köşkün Paşa'dan oğluna intikal ettiği sanılmaktadır.