HAS ODALI AHMET AĞA SEBİLİSebil, İnadiye semtinde ve bu isimle bilinen tekkenin karşısında ve Gündoğumu Caddesi ile İnadiye Mescidi Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesinde idi.


HAS ODALI AHMET AĞA SEBİLİ

Sebil, İnadiye semtinde ve bu isimle bilinen tekkenin karşısında ve Gündoğumu Caddesi ile İnadiye Mescidi Sokağı'nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesinde idi. Yan tarafında Yeni Cami suyunun maslağı vardır. Sebil, Ahmet Ağa'nın 1053 (1643) tarihinde yaptırdığı fevkânî sıbyan mektebinin altında idi. Şebeke demirleri üzerinde dört satır halinde on altı mısralı bir kitâbesi vardı. Şebekesinin altında, şekillerle bezeli ayna taşının iki yanında birer çeşme vardı. Bu haliyle Doğancılar Meydanı'ndaki Silâhşör Mehmet Şakir Bey Çeşmesi'ne benzemekte idi. Mektep 1930-35 tarihlerinde, sebil ise 1945 senesinde yıkılmıştır. Bu son tarihte sebilin yalnız ön cephesi kalmıştı.