HACI HÜSEYİN HAYRİ PAŞA SEBİLİSebil, eski Uluyol (Bağdat Yolu), yeni Karacaahmet-İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde ve İbrahim Ağa Çayırı'na doğru yüründüğünde sağ tarafta ve Şerifkuyusu Mezarlığı'nın ilerisinde, Tepebaşı Mezarlığı denilen ve Karacaahmet Mezarlığı'nın devamı olan yerdedir.


HACI HÜSEYİN HAYRİ PAŞA SEBİLİ

Sebil, eski Uluyol (Bağdat Yolu), yeni Karacaahmet-İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde ve İbrahim Ağa Çayırı'na doğru yüründüğünde sağ tarafta ve Şerifkuyusu Mezarlığı'nın ilerisinde, Tepebaşı Mezarlığı denilen ve Karacaahmet Mezarlığı'nın devamı olan yerdedir. Yakın tarihe kadar köşe başında bulunan bu eser bugün Belediye Asfalt Şeşiği'nin arazisi içinde kalmıştır. Karşısında Miskinler Tekkesi, İsa Ağa Çeşmesi, bölgeye ismini veren Şerif Paşa Sebili ve Şerif Efendi kuyusu ve Yanık Ömer kapısı yanında Mollacıkzâde Sebili vardı. Tekke ile iki sebil yıkılmıştır. Uzaktan bakıldığında bir türbeyi andıran sebil üç pencereli olup sağır kubbelidir.

Kubbesinin üzerine bir alem yerleştirilmiştir. Demir kapısı ve pencereleri, Aralık 1945'te, Karacaahmet Şehitliği'ni Koruma Cemiyeti tarafından tamir edilmiş olmasına rağmen perişan durumda iken yakın zamanda Üsküdar Belediyesi'nce aslına sadık kalınarak onarılmıştır. Kitâbesi yoktur. Hüseyin Hayri Paşa, sebili 1277 (1860) tarihinde vefat eden, sevgili oğlu Mir Emin Bey'in aziz ruhu için 1282 (1865) senesinde yaptırmıştır.