GÜLFEM HATUN İMARETİGülfem Hatun Camii yakınında ve kervansarayının yanında idi.


GÜLFEM HATUN İMARETİ

Gülfem Hatun Camii yakınında ve kervansarayının yanında idi. Abdurrahman kızı Gülfem Hatun'un 949 Cemaziyelâhirinin ortasında (1542 senesi Eylülülün ortaları) yazılmış bir vakfiyesi vardır. Burada imaretin şeyh-i imaret (imaret müdürü)vekilharc, kilârî (kilerci), nakiyb (şeyh yardımcısı), tabbak (aşçı), nazır-ı hüddam (hizmetçilere bakan) ve gerdum-kub (buğday vuran, dibekçi) tarafından yönetildiği görülmektedir. Vakfiyeden ayrıca imarette yolculara hangi yiyeceklerin verildiği de öğrenilmektedir. Bunlar hergün buğday çorbası, hergün taze ekmek, hergün tuz ve nohut, hergün maydanoz ve piyaz, hergün yoğurt ve kimyon, hergün et, ramazan ve bayramlarda hergün aşure ve zerde idi. İmaretin hangi tarihte yok olduğu belli değildir. 1182 (1768) tarihinde tamamlanan Hadîkatü'l-Cevâmi'de imaretten bahis yoktur.