TOPHANELİOĞLU MUSTAFA EFENDİ SUYUBüyük Çamlıca Tepesi'nin kuzey ve kuzey batı yamaçlarından toplanan bu güzel menba suyu Hasip Paşa çiftliğinden Altunizâde çişiğine doğru giderken Kirazlı, Tatlısu, Tomruk sularını ve Büyük Çamlıca'dan daha bir takım katmaları aldıktan sonra Millet Bahçesi'ndeki maslağına gelir.


TOPHANELİOĞLU MUSTAFA EFENDİ SUYU

Büyük Çamlıca Tepesi'nin kuzey ve kuzey batı yamaçlarından toplanan bu güzel menba suyu Hasip Paşa çiftliğinden Altunizâde çişiğine doğru giderken Kirazlı, Tatlısu, Tomruk sularını ve Büyük Çamlıca'dan daha bir takım katmaları aldıktan sonra Millet Bahçesi'ndeki maslağına gelir.

Burada, bugün mevcut olmayan terazisine yükseldikten sonra caddeyi takiben Üsküdar'daki çeşmelerine akardı. Bu sudan, Bağlarbaşı-Bülbüldere arasında, bugün akmazlığından dolayı Kuru Çeşme adıyla anılan Sultan II. Mahmut'un 1248 (1832-33) yılında yaptırdığı büyük hazneli çeşmesi de istifade ederdi.

Su, 1140 (1727-28) tarihinde akıtılmıştır. Sonradan Cevri Kalfa suyu ile birleştirilmiştir.