İBRAHİM AĞA MEKTEBİİbrahimağa Çayırı yanındaki camiin yanında idi.


İBRAHİM AĞA MEKTEBİ

İbrahimağa Çayırı yanındaki camiin yanında idi. Bugün mevcut değildir. İbrahim Ağa Camii ile beraber yaptırılmış olmalıdır.

1870 de, Acıbadem'de Sarayardı Sokak ile Ata Sokağı'nın birleştiği köşede ve 3 nolu ahşap evde dünyaya gelen meşhur ve ünlü mimarımız Kemaleddin Bey, bu sıbyan mektebinde okumuştur. Okulun ne zaman yıkıldığı belli değildir.