HACI BEDEL MEKTEBİMektep, Hayrettin Çavuş Camii ile Şehzade Numan'ın 1141 (1728-19) tarihinde yaptırmış olduğu çeşmenin yan tarafında, Ferah Sokağı ile Beygirciler Sokağı'nın birleştiği yerde idi.


HACI BEDEL MEKTEBİ

Mektep, Hayrettin Çavuş Camii ile Şehzade Numan'ın 1141 (1728-19) tarihinde yaptırmış olduğu çeşmenin yan tarafında, Ferah Sokağı ile Beygirciler Sokağı'nın birleştiği yerde idi. Hacı Bedel adındaki bir hayırsever insanın yaptırdığı bu okul, iki katlı ve ahşaptı.

Hacı Bedel Kız Mektebi adıyla bilinirdi. Yapıldığı tarih belli değildir. Kız okulu olduğuna göre, 1875 tarihinden sonra açılmış olmalıdır. Yeri, 1940 tarihlerinde satılmıştır. Hacı Bedel Mustafa Efendi 1914-1915 Çanakkale harpleri sırasında şehid olmuştur.