Selami ali gençlik merkeziSelami Ali Gençlik Merkezi (SAGEM) Murat Reis Mah. Selami Ali Efendi Cad. No:138/A Üsküdar / İstanbul Tel: 0216 532 02 85


Selami ali gençlik merkezi

 

PROJEMİZ

Projemizde; hedef bölgemiz Roman vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu ve çeşitli problemlerle karşılaştıkları Selami Ali Mahallesi olarak belirlenmiştir.

Projenin uygulamaya konulmasından önce mahallede ön plana çıkan kişi ve kurumlar ile; gençlik ve çocuk eğitim merkezleri ile; Roman arabulucular ve Roman dernekleri ile; psikologlar ile; mahalle muhtarlığı, emniyet müdürlüğü, Roman vatandaşlar hakkında çalışma yapmış kişiler, Üsküdar Halk Eğitim Merkezi ve mahallede bulunan eğitimciler ile görüşmeler yapılarak sorunlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Özellikle eğitim konularında ciddi sorunların olduğu gözlenmiştir. Sosyal hayata katılım, gençler arası iletişimin sağlıksız koşullar ve ortamlar altında oluştuğu bunun zamanla gençleri yanlış yollara sürüklediği hakkında bilgiler edinilmiştir.
Yetenek sahibi olup da imkanlardan yoksun olan gençlerin bu yeteneklerini zamanla maddi imkan kazanmaya yönelmeleri sebebiyle kaybettiklerini mahallenin ön plana çıkan kişilerinden ve görüştüğümüz öğretmenlerden öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu proje sayesinde çözülebilecek problemler;

* Eğitim problemleri
     - İlköğretim 4-5-6-7-8
     - Lise 9-10-11-12
     -    Okul ders destekleri, seçme sınavlarına hazırlık.
*    Sosyal faaliyetlerden yoksunluk
     -    İmkan kısıtlılığından kaynaklı sosyal faaliyet yoksunluğu.
*    Toplumsal ön yargılar
*    Fırsat eşitsizliği
*    Yeteneklerin değerlendirilememesi
               
Belirttiğimiz bu problemler dahilinde amaçlarımıza uygun olarak oluşturduğumuz faaliyet planı ile özellikle Selami Ali Mahallesi gençliğinin geleceğe güvenle bakmalarını ve faaliyetler sayesinde elde edecekleri tecrübeler ile öz güvenli, sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

Hedef grupların bu projeden sağlayacağı fayda:

* Bu çalışma ile hedef kitlemiz gençler:
     - Kendilerini ifade etme yeteneği kazanacaklardır.
     - Topluluk olarak hareket etme yeteneği kazanacaklardır.
     - Eğitimlerine katkı sağlayacaklardır.
     - Sosyal faaliyetler ile yeteneklerini fark ederken kendilerini geliştirme yetisi de kazanacaklardır.
HAKKIMIZDA
a) Eğitim, kültür ve sanat alanlarında bilimsel ve sosyal faaliyetler yaparak, toplumun eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak,

b) Toplumun ahlaki altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğinin artmasına, ruhi, bedeni ve çevre sağlık bilincinin gelişimine yardımcı olmak,
c) Muhatap kitlesinin teknik donanım, bilgi, beceri ve görgüsünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

d) Dernek bu doğrultuda oluşturacağı imkânlarını öncelikle ulusal ve uluslar arası düzeyde genç kuşaklara tahsis etmeyi hedeflemektedir.

    Genel Amaçlar;

     -    Gençlerin sosyal uyumunu arttırmak ve toplum ile kaynaşmalarını sağlamak
     -    Kültürler arası farklılıkların biraraya gelerek hoşgörü ortamında çalışabileceğini göstermeye çalışmak
     -    Yapılacak etkinliklerle gençlerin hayata bakış açılarını genişletmek ve kendi öz yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışmak
     -    Şartların elverişsizliği nedeniyle değerlendirilemeyen genç yeteneklerin keşfedilerek yetişmelerinde öncü olmaya çalışmak
     -    Eğitim öğretim süreçlerinde gençlere eğitim, hobi ve kültür kursları ile destek olmak
     -    Gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü duygularının gelişmesini ve onların Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

*    Özel Amaç

     -    Özellikle Selami Ali mahallesi gençliği ile onların yetenek ve özelliklerini öne çıkaracak faaliyetler düzenleyip kişiliklerine uygun rol modellerle gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Genç Gönüllüler
Üsküdar Belediyesi
Üsküdar Kaymakamlığı
İstanbul Ticaret Odası
Asfa Eğitim Kurumları