Gül-Bahar HatunGül-Bahar Hatun Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in eşlerinden biridir.


Gül-Bahar Hatun

Gül-Bahar Hatun Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in eşlerinden biridir. O dönemde henüz Valide Sultan unvanı kullanılmaya başlamamıştı. Ancak Gül-Bahar Hatun’un saraydaki rolü sonraki Valide Sultan’lardan hiç farklı değildi. Sultan II.Bayezıt’ın öz annesidir. Zira türbesinde ki kitabede Leh aşiyan Sultan Mehmet zevcesi Validei  Sultan II.Bayezıt  bunun en büyük kanıtıdır. Sultan II.Bayezıt ‘ın tahta çıkmasıyla Gül-Bahar Hatun Fatih Sultan Mehmet’in dul eşi ve Sultan II.Bayezıt’ın annesi olarak Valide Sultan’ın eşdeğeri olan bir rolü üstlenmiştir.

Zira henüz bu dönemde resmen Valide Sultan sıfatı ve görevleri belirlenmemişti. Tarihte bu sıfat ilk defa Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından kullanılmıştır.
Gül-Bahar Hatun’un Arnavut, Kosova veya Sırp asıllı olduğu sanılmaktadır. O zaman Edirne’de bulunan Osmanlı sarayına 1446 yılında girdiği sanılmaktadır. Sonradan Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak olan Şehzade Mehmet’le olan evliliği büyük ihtimalle Fatih’in ilk tahta çıkışının ardından tahtı tekrar babasına (II. Murat) geri bırakması sonrasında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Gül-Bahar Hatun’un Akkoyunlular’a gelin giden Gevherhan Sultan’ın annesi olduğu bilinmektedir. Şehzade Mehmet 1450 yılında Edirne’de Dulkadiroğulları Beyliği’nin 6. Hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı Sitti Mükrime Hatun’la üçüncü evliliğini yaptı. Yeni eşiyle birlikte gelenek üzere padişah Sultan II.Murat tarafından Manisa’ya sancak beyliği yapmak üzere gönderildi. Gül-Bahar Hatun’un Şehzade Mehmet’le birlikte Manisa’ya gidip gitmediği bilinmemektedir.

Fatih Sultan Mehmet padişah olup 1453 tarihinde İstanbul’u fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin başkentini de İstanbul’a nakletti. Ancak Gül-Bahar Hatun’un bir süre küçük yaştaki oğlu Sultan II.Bayezıt ile birlikte Edirne’de kalmış olduğu sanılmaktadır. Bayezıt dokuz yaşına geldiğinde yine yukarıda söz edilen gelenek üzere 1456 yılında babası tarafından Amasya’ya sancak beyliğine atandı. Gül-Bahar Hatun daha sonra oğlunun yanına Amasya’ya taşındı ve 1481 yılında Sultan II. Bayezıt’in tahta çıkmasına kadar orada yaşadı. Yaşamının geri kalan kısmını ise İstanbul’da geçirdi. Gülbahar Hatun Sultan II.Bayezıt'in öz annesidir. Son zamanlarda Sultan II.Bayezıt'in annesinin Mükrime Hatun olduğu söylensede bu tez resmi belgelerle ve Sitti Hatun Camisinin kitabesinde yazan yazıya göre çürütülür. Bu camii 1485 senesinde Bu kadın tarafından yaptırılmış ve maddi sıkıntı çektiği için üvey oğlu Sultan II.Bayezıt maddi yardım yapmıştır.Türbesindeki yazılı tarih bizzat bunu kanıtlamaktadır.


Gül-Bahar Hatun’un oğlu Sultan Bayezid-i Veli Han’ın padişahlığı sırasında etki sahibi olduğu bilinmektedir. Oğluna yazdığı elimizde mevcut olan iki mektuptan birinde Hersekzade Ahmet Paşa aleyhinde, bir diğer mektupta da oğlunun lalası Ayas Paşa ve Hızırbeyoğlu Mehmet Paşa lehinde oğluna tavsiyelerde bulunduğu açıkça görülür. Gül-Bahar Hatun yaklaşık 1492 yılında vefat etti. İstanbul’da Fatih Camii avlusunda Fatih Camii Haziresi karşısında kendi adı ile anılan türbesine gömüldü. Ölümünden sonra Sultan Bayezıt Tokat’ta annesinin hatırasına Hatuniye Camii’ni ve bir de okul yaptırdı.

tas-istanbul.com