Kuzguncuk Virane (Kal de Ariva) SinagoguKuzguncuk, Yakup Sokak’taki Virane (Kal de Ariva) Sinagogu, 1840‘lı yıllarda yapılmıştır.


Kuzguncuk Virane (Kal de Ariva) Sinagogu

Kuzguncuk, Yakup Sokak’taki Virane (Kal de Ariva) Sinagogu, 1840‘lı yıllarda yapılmıştır.

Daha sonra cemaatin olmaması nedeniyle kapatılan sinagog, Edmand Benkohen’in yardımları ile onarılarak 22 Haziran 1980’de yeniden hizmete açılmıştır. Kapısının üzerinde Hz. Süleyman’ın yıldızı ve kitabesi görülebilir