Üsküdarlı MeşhurlarII. Suleyman ve II. Ahmed donemlerine dair yazdığı Osmanlı tarihiyle bilinen tarihciİik nisbesinden ailesinin Rodos kökenli olduğu,üsküdari şeklinde anılmasından ise kendisinin üsküdarlı olduğu anlaşılmaktadır.


Üsküdarlı Meşhurlar

ABDULLAH B. İBRAHİM,
RODOSÎZÂDE, ÜSKÜDÂRÎ
(ö. 1116/1704?)
II. Suleyman ve II. Ahmed donemlerine
dair yazdığı Osmanlı tarihiyle bilinen tarihciİik nisbesinden ailesinin Rodos kökenli olduğu,üsküdari şeklinde anılmasından ise kendisinin üsküdarlı olduğu anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Kendi ifadesine gore,Divan-ı Humayun’da Mevkufat Kalemi emektarlarındanolduğu; bazı kataloglarda da gorulduğu

uzere, mustensihlik de yaptığı anlaşılmaktadır.Vakıat-ı Sefer-i Sultan Suleyman-ı Sani veya Vakıat-ı Ruzmerre adlarıyla anılan mufassal eseri II. Suleyman (1687-1691) ve 1694’e kadar
II. Ahmed (1691-1695) devirlerinin olaylarını ihtiva eder. Birinci elden kaynak durumundaki
dort ciltlik bu onemli eser henuz yazma halindeolup, ilk uc cildi Topkapı Sarayı Muzesi Kutuphanesi,
Revan, nr. 1223, 1224, 1225’te, sonuncu cildi ise Suleymaniye Kutuphanesi, Esad Efendi,
nr. 2437’de kayıtlıdır. İlk uc cildi muellif eliyle yazılan bu eser uzerinde henuz calışma yapılmamıştır.
Kaynakça: Osmanlı Muellifleri, III, 99; Hediyyetu’l-arifin, I, 479; Babinger (Ucok), s. 256; Agah Sırrı Levend, Gazavātnāmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavāt-nāmesi, Ankara 1956,
s. 130–131; Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Muzesi KutuphanesiTurkce Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1961, I-II, 172,
271-272.
e46; ABDÜLKADİR ÖZCAN