USKUDARLI MEŞHURLARKaracaahmet Mezarlığı’nda medfun Celveti şeyhi


USKUDARLI MEŞHURLAR

ABDULLAH B. ABDURRAHMAN,
CELVETÎ
(ö. 1750)
Karacaahmet Mezarlığı’nda medfun Celveti şeyhi.
Eğitimini tamamladıktan sonra Beyazıt’ta Gedik Paşa Turbesi civarındaki Hamza Paşa Camii’nde imamlık yaptı. 1750’de vefat eden Abdullah
Efendi Uskudar’da Karacaahmet Mezarlığı’nda Haydarpaşa’ya giden caddenin solunda defnedildi.
Hepsi yazma halinde bulunan dini ve gramerağırlıklı eserleri et-Tuhfetu’l-munire, el-Mukaddimetu’l- fahriyye, en-Nebzetu’l-yesire ve el-Minahu’l-

USKUDARLI MEŞHURLAR ANSİKLOPEDİSİ
Kaynakça: Osmanlı Muellifleri, I, 128; Hediyyetu’l-arifin, I, 481.
 ABDÜLKADİR ÖZCAN