Kabile SokakSokak iki ucu Pırnal Sokağı’na bağlı kısacık bir sokaktır. Necmettin Okyay Sokak ile de paralel uzanmaktadır.


Kabile Sokak

Kabile Sokak

Sokak iki ucu Pırnal Sokağı’na bağlı kısacık bir sokaktır. Necmettin Okyay Sokak ile de paralel uzanmaktadır. Kabila eskiden ebelere verilen isimdi. Sokak da adını burada oturan ilk Üsküdar kabilalalarından birisinden almıştı. Arşiv belgelerine göre Üsküdar’da ilk ebe 1850’li yıllarda Toptaşı’ndaki evinde bu hizmeti veren “Kabila Hatun” ile başlamaktadır. Üsküdarın ilk diplomalı “ebe”si ise Ayşe Hanım idi. Üsküdar’da 1886 yılında fahri olarak ebelik hizmeti vermeye ve doğum öncesi kadınları muayene etmeye başlayan Ayşe Hanım, daha sonra Üsküdar Polis Dairesinde de fahri ebelik yapmaya başlamıştı. Onun bu gayreti Üsküdarlıları çok memnun etmişti. Bu yüzden önce 6 Mayıs 1886’da ona maaş bağlanmış ve 30 Kasım 1887’de Üsküdar Mutasarrıflığının teklifi ile 28 Aralık 1887’de Sultan II. Abdülhamid tarafından Ayşe Hanım’a bir şefkat nişanı verilmişti. 17 Mart 1889’da Üsküdar Polis Dairesindeebelik yapan Madam Şekri’nin vefatı ile bu görevde de resmen istihdam edilen Ayşe Hanım; aynı zamanda Üsküdar Hükümet Tabipliğinin ebeliğini de yapmıştır. Ayşe Hanım bu iki görevinden de Ocak 1910’da emekli olmuştu. Onun yerine Üsküdar Polis Müdürlüğüdeki ebelik görevine Fehime, Sıdıka ve Ayşe Hanımlar atanırken; Üsküdar Hükümet Tabipliğindeki görevine Behiye Hanım atanmıştı. 3 Nisan 1915’de İstanbul Polis Müdüriyeti’nin ikiyüzellikuruş olan Üsküdar kabila (ebe) maaşı üçyüz kuruşa çıkarılmıştı. Üsküdar’da 20. yüzyıl başlarında ebe sayısı biraz daha artmıştı. Bunlardan biri olan ve Üsküdar Selamsız’da oturan Kabila Niktar “Ermeni fesatçıların fikirlerine hizmet ettiği”nin anlaşılması üzerine 23 Ekim 1905’de Konya’ya sürülmüştü. Bayan Niktar’ın siyasi faaliyetleri ile öne çıktığı 1905 yılının sonunda; Kabila Hafize Hanım da eğitim faaliyetleri ile öne çıkmıştı. 26 Ocak 1906’da Kabila Hafize Hanım tarafından yaptırılan ve “Tevfikiye” adı verilen mektebin açılışı yapılmıştı.