Hafız Ali Paşa SokakDoğancılar Caddesi’nden ayrılan ve yine onunla birleşen kare biçiminde bir sokaktır.


Hafız Ali Paşa Sokak

Hafız Ali Paşa Sokak

Doğancılar Caddesi’nden ayrılan ve yine onunla birleşen kare biçiminde bir sokaktır. Rüstem Paşa Sıbyan Mektebi, Doğancılar Caddesi ile Hafız Ali Paşa Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Okul, taş bir kaide üzerine oturtulmuş olup, üst kısmı, üç sıra ince tuğla ve bir sıra kesme taştan yapılmıştır. İki odası bulunan yapının çatısı ahşap ve kirpi saçaklıdır. Alt pencereleri düz, üst pencereleri ise sivri kemerlidir. Doğancılar Caddesi’ne açılan bir kapıdan evvela bir avluya girilir. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Mimar Sinan’ın eserlerini belirten kitaplarda ismi olmadığı halde, onun bir Sinan yapısı olduğu söylenebilir.

Mektebin hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Rüstem Paşa, Kanunî Sultan Süleyman’ın sadrazamı olup ilk defa 1544–1553 ve sonra 1555–1561 tarihleri arasında olmak üzere iki defa sadaret mevkiine getirilmiş ve bu görevde bulunduğu sırada 1561 tarihinde vefat ederek Şehzâdebaşı Camii hazîresindeki türbesine gömülmüştür. İlk görevden ayrıldıktan sonra, bir müddet Sultantepe’de, eşi Mihrimah Sultan’a ait olan muhteşem sarayda oturduğu bilinmektedir. Rüstem Paşa’nın Üsküdar’da bir çeşmesi ve bir de kendi adına yaptırdığı saray vardır ki, mektebin hemen arkasında Oyma Saray Çıkmazı ile Hafız Ali Paşa Sokağı arasında ve bugün çocuk parkı yapılan yerde idi. Saray ve mektebin 958 (1551) tarihinde, Kanunî tarafından Üsküdar Sarayı’nın Mimar Sinan’a yaptırıldığı sırada inşa olunduğu sanılmaktadır.