Manastırlı İsmail Hakkı SokakSümbülzâde Sokağı’nı Halk Caddesi’ne ulaştıran sokaklardan biri olan sokak Gelinalayı ve Ramazanoğlu sokaklarının ortasında ve bu iki sokağa paralel yan yana uzanan iki sokağa verilen isimdir.


Manastırlı İsmail Hakkı Sokak

Manastırlı İsmail Hakkı Sokak

Sümbülzâde Sokağı’nı Halk Caddesi’ne ulaştıran sokaklardan biri olan sokak Gelinalayı ve Ramazanoğlu sokaklarının ortasında ve bu iki sokağa paralel yan yana uzanan iki sokağa verilen isimdir. Musahipzâde Celal Tiyatrosu bu sokak üzerinde yer almakta idi. Bu sokak adını II. Meşrutiyet devrinin meşhur müderrislerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi’den almıştır. Aslen Konyalı bir aileye mensup olan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi l846’da Manastır şehrinde doğdu ve ilk eğitimini burada aldıktan sonra İstanbul’a gelerek Arapça ve diğer İslâmî ilimleri tahsil edip icâzet aldı. İstanbul’da birçok camide ders ve vaazlar veren İsmail Hakkı’nın hitâbeti güçlü olduğu için kendisine “Kürsü Şeyhliği”nin en üst makamı olan “Ayasofya Şeyhliği” verildi. Birçok cami ve eğitim müessesinde vazife alan İsmail Hakkı Bey İkinci Meşrutiyetten sonra Âyan Azası olarak parlamentoya girdi. Hüseyin Cisrî Efendi’nin Risale-i Hamidiye isimli eserini Türkçeye tercüme eden İsmail Bey, Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad mecmualarında ve ayrıca muhtelif gazetelerde makaleler yazdı. 1912’de vefat eden İsmail Hakkı, Âyan Azası iken Anadoluhisarı’ndaki yalısında vefat edince cenazesi Fatih Camii avlusuna defnedildi