Beylerbeyi Mektebi SokakOkul Sokağı’nı Küplüce Mektebi Sokağı’na ve bu sokağın devamındaki Beybostan Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Rençber ve Tefarik sokaklarının batısında ve bu sokaklara paralel uzanmaktadır.


Beylerbeyi Mektebi Sokak

Beylerbeyi Mektebi Sokak

Okul Sokağı’nı Küplüce Mektebi Sokağı’na ve bu sokağın devamındaki Beybostan Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Rençber ve Tefarik sokaklarının batısında ve bu sokaklara paralel uzanmaktadır. Sokak adını Beylerbeyi Mektebi Sok. No:2’de bulunan bugünkü Küplüce İlköğretim Okulundan almaktadır. Okulun arsasını Küplüce sakinlerinden olan Mustafa Bey vermiştir. Okul eğitim öğretime 1909 yılında başlamıştı. Okulun açılışına milli şairimiz Mehmet Akif de katılmıştır. Sultan II. Abdülhamid okulun yapımı için 20 Aralık 1908’de 50 Osmanlı altını vermişti. 1908 yılından beri alt bölümü yığma taş; üst bölümü ahşap olan bina yıkılma tehlikesi gösterince, 1969 -1970 yıllarında bahçe içerisinde iki katlı yeni bir bina yapılarak eğitim ve öğretime burada devam edilmeğe başlanmıştı. 1983 yılında yine bahçe içerisinde 3 katlı 6 derslik yeni bir bina yapılmış olup, 1986 yılında yıkılarak, alt bölüm toplantı salonu olarak düzenlenmiştir. 1987 yılında Küplüce Orta Okulu adıyla hizmete girmiştir. 1991–1992 eğitim öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. 1998-1999 eğitim – öğretim yılında ise normal (tekli) eğitime geçmiştir. Bugün eğitim ve öğretime başarılı bir şekilde devam etmektedir.