Neşet Bey SokakEski Kısıklı Caddesi’ni Bakkalbaşı Sokağı’na bağlayan sokaktır. Ertürk, Yakut, Beylik Çayırı, Şeyh Şamil ve Fatih Sultan Mehmet sokakları ile kesişerek uzanan uzunca bir sokaktır.


Neşet Bey Sokak

Neşet Bey Sokak

Eski Kısıklı Caddesi’ni Bakkalbaşı Sokağı’na bağlayan sokaktır. Ertürk, Yakut, Beylik Çayırı, Şeyh Şamil ve Fatih Sultan Mehmet sokakları ile kesişerek uzanan uzunca bir sokaktır. Sokak adını Şehremanetine bağlı Üsküdar Belediyesi Müdürlüğü (Başkanlığı) yapan Neşet Bey’den almaktadır. Ağustos 1890’dan itibaren bu sokak Neşet Bey Sokağı adını taşımaktadır. Osgerilik ve düzensizliklere karşı mevcut düzende yapılan yeniliklerdir. Bu yenilikler ilk önce askeri diğer taraftan da siyasi, ekonomi ve yönetim alanında yapılması planlanan yeniliklerdir ve III. Selim’in bundan sonra yaptığı her yeniliğe bu ad verilmiştir. II. Selim Ebubekir Ratip Efendi’yi Avrupa hakkında bilgi alması için elçi olarak Viyana’ya göndermiştir. 8 ay sonra gelen Ratip Efendi geri döndüğünde oradaki gelişmeyi sağlayan unsurları rapor halinde III. Selim’e sunarak Osmanlı Devleti’nin de gelişmeyi takip edebilmesi için bu koşulların sağlanması gerektiğini belirtmiş ve III. Selim rapora kendi düşüncelerini de ilave ederek yeni bir program hazırlamıştır. Diğer devlet adamlarının da kendi görüşlerini raporlar halinde sunmasını istemiştir. II. Selim dış siyasette Avrupa’ya açılmanın önemini, Avrupa’nın güç dengesinden yararlanmak için onları yakından tanımak gerektiğini anlamış ve Osmanlı Devletin’de ilk defa daimi elçilikler açmıştır. 1794’te Londra, 1797’de Paris, Berlin ve Viyana’da elçilikler açmıştır. İlk Osmanlı Konsolosluğu 1806’da Londra’da açılmıştır. Böylelikle 18.yy.’ın sonlarına kadar Avrupa devletler topluluğunun dışında kalan Osmanlı Devleti böylelikle fiilen bu topluluğa katılmıştır. Yakınçağ başlarındaki Nizam-ı Cedid ile o güne kadar görülmemiş alanlarda ve genişlikte yenilik girişimlerinde bulunulmuştur. Maalesef bu yeniliklere karşı çıkan gruplar olmuştur. Bu da istenilen başarının tam olarak sağlanmasını engellemiştir. Çünkü yapılan bu yenilikler yüzeyde kalmış, derine inememiş, ve kişilerin hayatıyla sınırlı kalmıştır. Bunun sonucunda Nizam-ı Cedid aleyhtarlarının kışkırtmasıyla 26 Mayıs 1807’de Kabakçı Mustafa İsyanı çıkmış III. Selim de Nizam-ı Cedid’i kaldırdığını ilan etmiştir. Bu hareketin önde gelenleri asiler tarafından öldürülmüş, III. Selim tahttan indirilmiş ve yerine IV. Mustafa geçmiştir. Ordudaki yenilik taraftarları Alemdar Mustafa Paşa’ya başvurarak III. Selim’i yeniden tahta çıkarmaya çalışsalar da, asiler IV. Mustafa ve III. Selim’i öldürtmüş ve Alemdar Mustafa Paşa da II. Mahmud’u pâdişah yapmıştır.