Büyük iskeleTarihin her devrinde büyük bir iskele olup şimdiki vapur iskelesinin yerinde idi.


Büyük iskele

Büyük iskele:
Tarihin her devrinde büyükbir iskele olup şimdiki vapur iskelesinin yerinde idi. Padişahlar, sadrazamlar, sefere gidenler serdarlar ve Surre Alayı hep bu iskeleye cıkmı şlardı. Bu iskeleye ayak basmamış padişah
ve sadrazam yok gibidir. İskele, 1710 tarihine kadar, bir koy olan bugünkü iskele Meydanı’nın yanında idi. Bu tarihlerde yapımına başlanan Yeni Cami’nin temel hafriyatı sırasında cıkan toprakların bu koya dökülmesi neticesinde bir meydan elde edilmiş ve iskele şimdiki yerine nakledilmiştir. 1174 (1760-61) yılı
icinde ‘ÜskÜdar buyuk iskelesi’ Hassa Başı Mimar olup Ayazma Camii’nin yapımcısı Mehmet
Tahir Ağa tarafından tamir edilmiştir. Uskudar’ın bu büyük iskelesine, eski ÜskÜdarlılarca Bağdat Yolu’nun başlangıcından dolayı Bağdat iskelesi ve burada bulunan sırt hamalları
na da Bağdat iskelesi Hamalları adı verilmişti. Buyuk iskele yanında ve 1855 tarihinde bir
telgrafhane kurulmuş ve burası 9 şevval 1314 (Mart 1897) tarihinde de tamir edilmiştir.