Kayık iskelesiiskeledeki kayıklar Üsküdar ahalisini İstanbul’a bağlıyordu.


Kayık iskelesi

Kayık iskelesi:
iskeledeki kayıklar Üsküdar ahalisini İstanbul’a bağlıyordu.Bunlar, fiirket-i Hayriye vapurları (şimdiki
şehir Hatları vapurları) işletmeye girdikten sonra da uzun yıllar yolcu taşımaya devam etmişlerdir.
şirket, o zaman sadaret musteşarı olan Fuat Paşa ile Cevdet Paşa tarafından
1267 (1851)’de kurulmuştur. Kayık iskelesindeki kayıklar gedik teşkilatına bağl› olup kayık ucretleri devlet tarafından tayin edilirdi. Bir kayık 12 kişiden fazla alamazdı. İstanbul’dan Üsküdar’a gecen iki kişi bir akce ödemekte idi. Üsküdar kadısına hitaben yazılan 972 (1564- 65) tarihli bir hükümde, Kayıkcılar üzerine
memur olan Yasakcı Davut’un, Üsküdar ile İstanbularasında işleyen 40 kayığı intizama soktu. u gorulmektedir. istanbul’un fethinden hemen sonra başlayan ve muntazam seferler icin
bir de ‘pazar kayıkları’ vakfedilmişti. Uskudar ve Kuzguncuk’ta Sultan I. Abdulhamit vakfından pazar kayıkları calışıyordu. 1826’da Uskudar Buyuk iskelesi ile Balaban ,skelesi’nde uc
pazar kayığı vardı. Halkın hususi vasıtası ise piyade kayıklar idi.