Hatimi SokakHatimi Sokak Selamiali Mahallesine bağlı bir sokaktır.Hatimi Sokak,Durbacı Sokak ile Zenciler Yeni Yol Sokak ile kesişir.