SADRAZAM HALİL PAŞA TÜRBESİTamamen kesme taştan inşa olunan bu muhteşem türbe, Aziz Mahmut Efendi Sokağı ile Açık Türbe Sokağı'nın birleştiği yerde ve Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın sol köşesindedir


SADRAZAM HALİL PAŞA TÜRBESİ

Tamamen kesme taştan inşa olunan bu muhteşem türbe, Aziz Mahmut Efendi Sokağı ile Açık Türbe Sokağı'nın birleştiği yerde ve Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın sol köşesindedir. Meyilli bir arazi üzerinde bulunduğundan altına, bir çeşme ve sebil yaptırılmıştır.

Aziz Mahmut Efendi Sokağı'na açılan kesme taş, kemerli bir kapıdan zemini toprak avluya girilir. Etrafını, bir kısmı yıkılmış, yüksek, pencereli bir duvar çevirmiştir. Avlunun sağ tarafındaki küçük hazîrede bugün ancak altı kabir kalmıştır. Şâhideleri yok olmuştur.

Yalnız alt kaideleri mevcuttur. Mahmut Bey Türbesi'nin kapısı yanındaki pencere önünde, bir kaç kabir taşı yerde durmaktadır. Hazîrenin önündeki, Halil Paşa Medresesi'nden eser kalmamıştır. Bu medrese tipindeki yapı, 'Kapıcı Tekkesi' adı ile bilinen, Celvetî Dergâhı için yaptırılmıştı.

Bundan dolayı, yan tarafındaki sokağa "Kapıcı Çıkmazı Sokağı" ismi verilmiştir. (Bu tekke bahsine bakınız.) Avlunun karşısında biri büyük, diğeri küçük iki türbe vardır. Sol köşedeki büyük türbe Sadrazam Halil Paşa'ya, diğeri ise oğlu Mahmut Bey'e aittir.