MALATYALI İSMAİL AĞA TÜRBESİTürbe, Ağahamamı mevkiindeki Ağa Camii minaresi kaidesinin içindedir. Tipik bir mimarî özellik gösteren bu türbe bugün ardiye olarak kullanılmaktadır.


MALATYALI İSMAİL AĞA TÜRBESİ

Türbe, Ağahamamı mevkiindeki Ağa Camii minaresi kaidesinin içindedir. Tipik bir mimarî özellik gösteren bu türbe bugün ardiye olarak kullanılmaktadır.

Tamamen kesme taştan yapılmış olup avluya bakan klâsik demirli bir penceresi ile cami sahnına açılan bir kapısı vardır. Minare, bu türbe odasının üzerine oturtulmuştur. Malatyalı İsmail Ağa, Rodos Adası'nda vefat ettiği için türbe boştur. Kabri oradadır.

Cami hazîresine bir makam taşı dikilmiştir. Hadîka yazarının, Ağa'nın Malatya'da gömülü olduğunu söylemesi doğru değildir.