ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİÜsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1876 yılında Bahçecik’te kuruldu. Okul bugün İzmir, Tarsus’taki Amerikan okulları ve Gaziantep’teki Amerikan Hastanesi gibi Sağlık ve Eğitim Vakfı yönetimi altındadır.


ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Öğretme sanatı, genç zihinlerdeki doğal merakı uyandırmaktır.”

 

Anatole France (Fransız yazar)

 

Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 yılında kurulurken; bilginin güç, eğitimin özgürlük, eğitimli insanlardan oluşan bir toplumun uygarlık alamına geldiği gerçeğinden yola çıkıldı. Hedef, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde yetişen gençlerin; merak duygusu canlı, öğrenmekten zevk alan, kendilerine güvenen, ülkelerinde ve dünyanın her hangi bir yerinde, herhangi bir topluluk içinde yaşayabilecek dilsel, bilimsel ve kültürel bilgiye sahip bireyler olmalarıydı. O günden bu yana felsefe ve hedeflerinden şaşmayan okulumuz,  akademik programını aşağıdaki hedeflere gözeterek oluşturmaktadır.


İLETİŞİM BECERİSİ

• Anadili dahil birden fazla dili etkili  iletişim aracı olarak kullanabilmek,
• Yazılı, işitsel ve görsel malzemeleri doğru bir şekilde anlama, anlatma ve yorumlama becerisine sahip olmak,
• Farklı amaçlar ve kitleler için etkin bir yazı dili kullanmak,


BİREYSEL GELİŞİM

• Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı yaşamanın yollarını kavramak ve uygulamak,
• Kendi yeteneklerinin, hedeflerinin ve ilgi alanlarının farkında olmak,
• Kendine güvenen, motivasyonu yüksek ve bunu yaşamına aktarabilen bireyler olmak,


İŞBİRLİKÇİ VE KATILIMCI KİŞİLİK
• Grup çalışmalarında lider ya da üye olarak etkili ve yapıcı olmak,
• Grup dinamiklerini anlamak ve hedefe ulaşmakta uygun metotları seçmek,
• Güçlü dinleme becerileri geliştirmek,
• Başkalarının bakış açılarını anlamak ve onlara saygı duymak,


ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
• Çeşitli sayısal formatları anlamak ve yorumlayabilmek,
• Eleştirel ve mantıksal düşünme becerilerini kullanmak,
• Fikir ve çözüm üretirken yaratıcı olmak,
• Bilgi toplamak, değerlendirmek, incelemek ve gerekli durumlarda bu bilgiyi uygulamak,
• Hedeflenen amaca ulaşmak için uygun teknoloji seçmek ve kullanmak, 


DÜNYA VATANDAŞI OLMAK

• Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve inkılaplarını evrensel boyutta özümsemek  ve sürekliliğini sağlamak,
• Sanat, müzik ve edebiyat dalları dahil dünyadaki kültür ve din çeşitliliğinin bilincinde olmak ve bu çeşitliliğe saygı duymak,
• Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlamak,
• İnsana, çevreye duyarlı ve saygılı bireyler olmak,
• Üretken, ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olmak..

 

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ TARİHİ

İlk Yıllar

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1876 yılında Bahçecik’te kuruldu. Okul bugün İzmir, Tarsus’taki Amerikan okulları ve Gaziantep’teki Amerikan Hastanesi gibi Sağlık ve Eğitim Vakfı yönetimi altındadır.
 
Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Bahçecik'ten Adapazarı’na 1920 yıllarının başında da Bağlarbaşı’ndaki kampüse taşındı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Bağlarbaşı kampüsünde çağdaş Türkiye’nin genç kızlarını yetiştirmeye başladı.

 
Okulun o yıllarını bizlere en iyi aktaranlardan bir isim de 1928 mezunu olan ve mezuniyetinin ardından tam 37 yıl boyunca okulda Türk Müdür Baş Yardımcısı olarak görev yapan Semiha Malatyalıoğlu idi. Malatyalıoğlu’nun ilk izlenimleri, “okuldaki öğrenciler ve öğretmenlerin birbirine ne kadar yakın olduklarını” yansıtır.

 
1925 yılına gelindiğinde okuldaki eğitim Barton Hall ve Bowker Hall’da veriliyordu. Round House tam bugün bulunduğu noktada idi. Emir Konak’ın yerinde ise siyah ahşap bir bina yer alıyordu.

 
Günümüzde Kinney Cottage binasının bulunduğu yer bu dönemde ahır olarak kullanılıyordu. Ahır daha sonraları yıkıldı ve son sınıflar için ev ekonomisi ve alıştırma amacıyla kullanılmak üzere Kinney Cottage inşa edildi. Binaya, okul Adapazarı’ndan taşındığı sırada müdürlüğünü üstlenen Mary Kinney’in anısına “Kinney Cottage” adı verildi.

1931-1961 yılları arasında resim öğretmeni ve yazar olarak çalışan Dorothy Blatter, Çalıdere Cottage'ı 1950 yılının sonbaharında yaptırdı ve tam 21 Aralık 1950’de “zaman kapsülü” nü binanın köşe taşlarından birinin ardına sakladı. Evin yapıldığı alan günümüzde de Üsküdar Amerikan Lisesi kampüsü içindedir.
 
SEMİHA MALATYALIOĞLU'NUN ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ANILARI

Okulun ilk yılları tabii ki bugünkünden çok farklıydı. Örneğin okulun yarısı tüm “study hall”u doldurabiliyordu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki toplam öğrenci sayısı 242 idi. İlk yıllarda Türkçe dersleri yoktu. 9. sınıfın ardından eğitim üçe bölünmüştü. “Collegiate”, “Commercial” ve “Home Economics”. “Collegiate”, kızları üniversite eğitimine hazırlıyordu. “Commercial” ticari hayata, “Home Economics” ise ev kadını olmaya yönlendiriyordu. Lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler arasında sadece 3 Müslüman öğrenci vardı. Bu öğrencilerden biri olan Semiha Malatyalıoğlu “Müslüman bir Türk olarak, dini bayramlarını ve yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçilik bilincini, sınıf arkadaşlarıyla tam anlamıyla paylaşamamaktan” yakınırdı. O günler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüştüğü günlerdi. Lozan Antlaşması’nın ardından yeni eğitim yasası çıktı, diğer yabancı okullarda olduğu gibi anaokulu ve ilkokul bölümleri kapatıldı. Okul, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na orta okul ve lise olarak eğitime devam etti. 1926’dan sonra, okulun kadrosu değişmeye başladı. Ama bunun yanında gerçekleşen en büyük değişiklik eğitim sistemine Türkçe derslerin eklenmesi olmuştur.

 
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eğitime gösterilen ilginin artmasıyla birlikte, okul giderek Müslüman öğrencilerin de dikkatini çekmeye başladı. Türk öğrencilerin sayısı birden arttı. Okulun ders dışı aktiviteleri de çoğaldı. Tüm öğrencilerin dört gözle beklediği dans ve diğer aktivitelerin yer aldığı Geleneksel “Mayıs Günü” (May Day) kutlanmaya başlandı. Öğrenciler ayrıca ulusal bayram kutlamalarına da katılıyordu. Yıllar geçtikçe okul, Türkiye’nin geçirdiği değişikliklere adapte oldu.

 
MS. MARTIN VE MS. MORGAN
Jessie Martin, Üsküdar Amerikan Lisesi tarihinin önemli bir parçasıdır. Barton Hall’daki restorasyon 1946’da başladı. Huntington Hall ve Martin Hall’un yapımlarının tamamlanması Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Ms. Martin tarafından yönetildiği 1955 yılına rastlar. Jesse Martin’in onuruna, yeni binalardan birine Martin Hall adı verildi.
 
Helen L Morgan, 1956-1977 yılları arasında ÜAL’nin müdürüydü. Tıpkı Ms. Martin gibi o da ÜAL’ni “Türkiye’nin en iyi okullarından biri” yapmak için uğraştı.Okulun tek laboratuvarı olan fizik laboratuvarına ek bir laboratuvar yapılması için Helen Morgan, sarnıçın kimya laboratuvarına dönüştürülmesini, Fred Shepard ise hamamın biyoloji laboratuvarına dönüştürülmesini sağladı. Okulun modern fen laboratuvarları ve bilgisayar merkezli en yeni binasına Ms. Morgan onuruna Morgan Hall adı verildi.

1990 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi radikal bir değişiklik yaşadı ve okula erkek öğrenci kabulü başladı. Bu değişiklikle “Üsküdar Amerikan Kız Lisesi” tarih oldu ve okulun adı “Üsküdar Amerikan Lisesi” olarak değişti. SEV, USAID bursu, Sabancı Kuruluşu vedestek veren veliler yardımıyla okulda fiziksel değişiklikler de devam etti. Spor salonu yaptırıldı, Bowker Hall, Barton Hall ve Morgan Hall binaları restore edildi.
 
Üsküdar Amerikan Lisesi, Türk kültürünün hızla değiştiği bu günlerde “eğitimde mükemmeliyet” arayışını sürdürüyor.

Okul, bugün İzmir,Tarsus’taki Amerikan okulları ve Gaziantep’teki Amerikan Hastanesi gibi Sağlık ve Eğitim Vakfı yönetimi altındadır. Okul mülkleri SEV’e aittir.

8 yıllık temel eğitim yasasının çıkmasının ardından, diğer yabancı okullar gibi Üsküdar Amerikan Lisesi ortaokulu da kalkmış, Liseye hazırlık sınıfı eklenmiştir. SEV, ortaokulun kapanmasıyla oluşan boşluk karşısında ilköğretim okulunu açmıştır.

Uzun yıllara dayanan gelenek, SEV ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yaşayacaktır.

 

Adres:

 

ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
BAĞLARBAŞI VAKIF SOK. NO:1 34664 ÜSKÜDAR, İSTANBUL, TURKEY

Tel: +90-216-333 11 00
Faks: +90-216-553 18 18

E-Posta: webmaster@uaa.k12.tr