ADİLE SULTAN KUYUSUADİLE SULTAN KUYUSU


ADİLE SULTAN KUYUSU

Kuyunun kitabeli mermer bileziği, Tophanelioğlu-Koşuyolu üzerinde, Sırmaperde Sokağı karşısındaki Sultan Abdüaziz Av Köşkü'nün bahçesinde, cümle kapıdan geniş bahçeye girildiğinde, biraz ileride ve sol taraftadır. Altında bir kuyu olmadığına göre, başka bir yerden getirilmiştir. Adile Sultan VakŞyesi'nde 'Validebağı'nda, Asâkir-i Şahane Karakolhanesi civarında bir kuyu' diye kayıtlı olan kuyu bu olmalıdır. Bu karakol bugün de mevcut olup, Altunizade Camii civarında ve Küçükçamlıca Caddesi'nin sağ tarafındadır. Kuyunun bileziğinde şu kitabe vardır:
'Cennet-mekân Sultan Mahmud Han-ı sâni Hazretleri'nin
kerîme-i muhteremeleri devletlû ismetlû
Adile Sultan aliyyetü'ş-şân Hazretlerinin hâcesi
Râyetkeşân (bayrak çeken anlamında) Kalfa'nın
rûhiçün fâtiha.1310 Muharrem (Ağustos 1892).
Râyetkeşân Kalfa, 13 Rebiyyülevvel 1292 (19 Nisan 1875) tarihinde vefat etti. Kabri, Aksaray Camii yanında, Pertevniyal Valide Sultan Türbesi'nin önündedir. Muhteşem lâhdi, Adile Sultan tarafından yaptırılmış olmalıdır. Kendisinin Eyüp'te, İdrisköşkü Caddesi üzerinde ve Piyer Loti Kahvesi'nin arkasında bir çeşmesi vardır. Adile Sultan, 1316 (1898)'de vefat etti. Kabri, Eyüp'te, Bostaniskelesi yanındaki türbesindedir. Av köşkünün arkasında bir kuyu daha vardır. Kitabesi yoktur. Üzerinde, demir çarklı bir çıkrığı vardır.