ŞEYH NURİ EFENDİ TEKKESİ (ÇARŞAMBA TEKKESİ)ŞEYH NURİ EFENDİ TEKKESİ (ÇARŞAMBA TEKKESİ)


ŞEYH NURİ EFENDİ TEKKESİ (ÇARŞAMBA TEKKESİ)

Âyin günü Çarşamba olan bu Rıfaî Tekkesi'nin âyinleri Kurban Nasuh Camii içinde yapılırdı. İbadet gününden dolayı Çarşamba Tekkesi adı ile de bilinir. (Kurban Nasuh Camii bahsine bakınız.) Cami, Kurban Nasuh tarafından en geç 995 (1587) tarihlerinde, bir Hamzavî Dergâhı olarak yapılmış iken, 1813 tarihinde Şeyh Nuri Efendi tarafından, Rıfaî Tekkesi haline getirilmiştir. Şeyh Nuri Efendi 27 Receb 1179 (9 Ocak 1766) tarihinde Üsküdar'da doğdu.

Babası sâdâtdan ve Ebu Eyyüp Ensari Camii kürsü şeyhi Üsküdarlı Osman Efendi ve onun babası ise, Nakşibendî ricalinden İbrahim Necati Efendi'dir. Nuri Efendi Fatih Camii derslerine devamla arabî ilimlerden icazet aldıktan sonra Şeyhülislâm Müftizâde Ahmet Efendi'den Fütûhat ve Füsûs okumuş ve babasından da tefsir ve hadis tahsil etmiştir. Fazl ü kemali hasebiyle Şeyhülislâm Mekki Efendi (öl. 1797) aracılığı ile Sultan III. Selim'in şehzade ve sultanları nın yetiştirilmesine ve ayrıca Bab-ı âli-i Hümâyun kalemine memur olmuş ve 22 sene bu kaleme devamla baş halife olmuştur. Bu sırada 1208 (1794) senesinde Lâleli civarında, Alaca Mescit Rıfaî Dergâhı şeyhi Sadık Efendi'ye bağlanmış ve 19 sene hizmette bulunarak feyz almıştır. Şeyhi 11 Muharrem 1227 (Ocak 1812)'de vefat etmiş ve tekkesindeki türbesine gömülmüştür. Türbe ve Alaca Mescit büyük Lâleli yangınında yanmıştır. 
Rıfaî Tekkesi kurulan Nasuh Baba Camii.)