ŞEYH CELÂLEDDİN EFENDİ TEKKESİŞEYH CELÂLEDDİN EFENDİ TEKKESİ


ŞEYH CELÂLEDDİN EFENDİ TEKKESİ

Tekke, Sultantepe'de ve Servilik Caddesi yakınında idi. Tekkenin civarında, Arslan Ağa'nın 1056 (1646) tarihinde yaptırmış olduğu klâsik büyük bir çeşme vardır. Tekke yüksek bir mevkide yaptırıldığından çok güzel bir manzarası bulunmaktadır. Şeyhin kimliği ve tekkenin yapıldığı tarih belli değildir.

Tekkeye, Karga-Zarife yokuşuna açılan ahşap bir kapıdan girilirdi. Bugün yeri hâlâ arsa halindedir. 1890 tarihlerinde yazılan Mecmua-yı Tekaya'da kayıtlı olmadığına göre, bu tarihten evvel yıkılmış olmalıdır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 3 Zilkade 1284 (26 Şubat 1868) tarihli bir 'arzuhal'de, Şeyh Celâleddin Efendi Tekkesi için "Üsküdar'da Sultantepesi'nde Servilik Tekkesi'ne İzmir Tütün gümrüğünden tahsis olunmuş vazife (Para) için berat verilmesi" istenmiştir.