SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ



SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ


SURP KRİKOR LUSAVORİÇ ERMENİ KİLİSESİ

Surp Krikor Lusavoriç, İstanbul'da, dışarıdan kubbeli tek Ermeni kilisesidir. Hassa mimarı Ohannes Amira Serveryan tarafından ahşap olarak inşa edilen ve 11 Mayıs 1835'te ibadete açılan kilise 1967'de onarımdan geçirilmiştir.Avlusunda 1910'da yaptırılan bir çeşmenin bulunduğu kilise halen faal durumdadır.

1853'te, semtin artan Ermeni nüfusunun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kiliseyle aynı arazide bulunan bir binada Lusavoriçyan adlı bir okulun  kurulduğu ve burada karma eğitim verildiği bilinmektedir.