KÖSEM SULTAN KERVANSARAYIKÖSEM SULTAN KERVANSARAYI


KÖSEM SULTAN KERVANSARAYI

Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan (d.1590 - 2 Eylül 1651[1]), Osmanlı devlet yönetiminde etkin bir rol oynamış Valide Sultan. Osmanlı padişahı I. Ahmed'in eşi olup, padişah IV. Murad ve I. İbrahim'in annesidir. Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultanlarındandır.

Çinili Cami ile Çinili Hamam arasındaki büyük arsa üzerinde ve imaretin yanında idi. Bugün her ikisi de mevcut değildir. 1640 tarihlerinde Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından Mimar Kasım Ağa'ya yaptırılmıştır. Evliya Çelebi bu kervansaraydan "Kösem Sultan Misafirhanesi" adı ile bahseder ve "Ayanın ve büyüklerin yatmaları için tahsis edilmiş mamur bir yüksek saraydır. Hâlâ içinde kethüda Arslan Ağa oturmakta idi" diye ilâve eder.