ŞEHZADE ABDÜLMECİT EFENDİ KÖŞKÜ
ŞEHZADE ABDÜLMECİT EFENDİ KÖŞKÜ

Köşk, Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından 1870 tarihlerinde oğlu Tevfik Paşa için yaptırılmıştır. Sultan Abdülhamit devrinde ve 1885'te Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi için 80.000 altın liraya satın alınmıştır. Daha sonra Büyük Çamlıca'daki köşk Yusuf İzzeddin Efendi'ye verildiğinden, bu köşk de 1895 senesinde Şehzade Abdülmecit Efendiye ihsan olunmuştur. Şehzade daha evvel Madrit SeŞri Sermed Efendi Köşkü'nün alt tarafında ve Burhaniye Mahallesi ile Küplüce sırtlarına bakan arazi üzerinde bulunan bir köşkte oturuyordu.

Bu köşk, Tophanelioğlu'ndan yüründüğüne göre, Kuşbakışı Sokağı üzerinde ve Burhaniye Caddesi, Hacı Reşit Paşa Sokağı ile Tunuslu Mahmut Paşa Sokağı'nın çevrelediği geniş arazi içinde idi. Şehzade Abdülmecit Efendi bu köşkün verilmesini şöyle anlatır: "Mabeyin kâtipleri arasında türlü türlüsü var. Tevfik Bey diye biri geldi, yalandan bir selâmla içeri girdi ve senetleri takdim etdi." İsmail Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu, İbrahim Paşa'nın ikinci oğludur. 1830'da Kahire'de doğmuş, 1863'te Said Paşa'nın yerine Mısır Hıdivi olmuş ve bu görevden 1879 tarihinde ayrılmak zorunda kalmıştır. 1895'te Emirgân'daki yalısında vefat etmiş ve cenazesi Mısır'a götürülmüştür. Tevfik Paşa 1853'te doğmuş, 1879'da Sultan fermaniyle hıdiv olmuş ve henüz 39 yaşında olduğu halde 1892'de zatürreden ölmüştür.

Şehzade Abdülmecit Sultan Abdülaziz'in oğludur. 9 Safer 1285 (1 Haziran 1868) tarihinde doğmuştur. 1918'de Sultan Vahideddin'in tahta çıkması ile veliaht olmuş, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile padişah olamayarak 18 Kasım 1922'de halife seçilmiş, 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılması ile görevi bitmiş ve o gece Türkiye'den çıkarıldığından İsviçre'ye yerleşmiş ve 23 Ağustos 1944'te Paris'te vefat etmiştir. Kabri Medine'dedir.