Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik LisesiOkul Kodu : 970805 Okul Adı : Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi Telefon : (0216) 460 07 27 Belgegeçer0216 460 07 29 WEB Adresi : http://rahimeulusoydaml.meb.k12.tr Adres : Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Nato Yolu Bahçelievler Mh. Yeşiltepe Cd.Çengelköy ÜSKÜDAR / İSTANBUL


Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

Okul Kodu    :    970805
Okul Adı    :    Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi
Telefon    :    (0216) 460 07 27 Belgegeçer0216 460 07 29
WEB Adresi    :    http://rahimeulusoydaml.meb.k12.tr
Adres    :    Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Nato Yolu Bahçelievler Mh. Yeşiltepe Cd.Çengelköy ÜSKÜDAR / İSTANBUL
VİZYON
Ekonomik, sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip öğrenciler, Beden,zihin,ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne , geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına, Türk Milleti’nin milli-manevi değerlerine sahip ve bu değerlere saygılı öğrenciler, Eğitim sorunlarına duyarlı veli, idare, öğretmen, öğrenci işbirliğine inanan veliler, Teknolojiyi kullanan, bilgileri yorumlayıp yeni fikirler üretmeyi alışkanlık haline getirmiş bireylerin yaşadığı bir ortam oluşturmak. ÖğrencilerimiziAtatürk İlke ve İnkılapları ışığında, milli ve manevi değerleri özümsemiş, mesleki alanda çağı yakalamış, yeterli bilgi ve beceriye sahip, yüksek öğrenime ve iş hayatına hazır, nitelikli bireyler olarak yetiştirmektir. Eğitimdeki kalitesi ve geliştirdiği projeler ile bölgesinde ve ülkesinde lider kurum olmak.
MİSYON
Öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip olmalarını sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hizmetler sektöründe yönetim ve kontrol becerisi kazanmış, mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Yüce Türk Milleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir... konuştu.

nsan davranışlarının temelinde 
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı 
harekete geçiren itici gücü oluşturur. 
İşte bu itici güce “MOTİVASYON” 
adı verilir. 
Kendinize 
güvenmelisiniz. 
Siz kendinize 
inanırsanız başkaları da 
size inanır.