ÖZEL ÜSKÜDAR S.E.V. İLKOKULUBurhaniye Mahallesi Resmi Efendi Sokak No:4 34676 Beylerbeyi – İstanbul Tel: (216) 547 38 38


ÖZEL ÜSKÜDAR S.E.V. İLKOKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR S.E.V. İLKOKULU

 

“Soru da bilgiden doğar, yanıt da.”

Mevlana (İslam düşünürü)
 

Bir disiplin olarak sarsılmaz ilkelere dayansa da, eğitim dinamik bir yapı üzerine kurulmalıdır. Bilginin özü değil ama bilgiye ulaşma ve kullanım alanları sürekli değişir. İnsana dair bilgimiz çoğaldıkça, öğrenme yöntemleri, yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi konusunda heyecan verici olasılıklar doğar.


Özel Üsküdar SEV İlköğretim Okulu'nda soru sormaktan ve yanıtlarını aramaktan asla vazgeçmiyoruz. Böylece güncel ve geçerli bilgiyi kullanarak kendimizi yenilemeye, 'her adımda en iyi' eğitim felsefesiyle yol almaya devam ediyoruz. Okuldaki süreç-sistemleri öğrenci ve velinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenliyor, okulumuzda eğitim alan tüm çocukların aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerini hedefliyoruz.

 

• Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemek,

• Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak,

• Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygı duymak,

• Türkçe'yi ve İngilizce'yi etkin biçimde kullanmak,

• Kendini Almanca veya Fransızca dillerinde -Avrupa Ortak Dil Kriterleri'nin öngördüğü A1/A2  seviyesinde- ifade edebilmek ve hedef dilin kültürünü tanımak,

• Bilime, sanata ve spora ilgi duymak,

• Analitik ve eleştirel düşünebilmek,

• Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme yeteneği geliştirmek,

• Sosyal sorumluluk projelerine katılmak,

• Sağlıklı yaşam bilinci taşımak,

• Çevre sorunlarına ve doğaya duyarlı olmak,

• Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip olmak,

• İlgi ve yeteneklerini keşfetmek, onları kullanabileceği ortamlarda bulunmak,

• Etkili iletişim kurmak,

• Bir üst eğitim kurumuna hazırlanmak,

• Tanımlanan hedeflere ulaşmak içinokulumuzda Milli Eğitim Programı güncel teknik ve yöntemlerle zenginleştirilerek uygulanır.

 

 

 

İnsan zihni merak tohumlarının bilgiye, cesaret tohumlarının yaratıcılığa dönüştüğü bir topraktır.

 

6-12 yaş arası çocuklar merak, coşku, yetenek doludur… Öğrenme yeteneğinin dorukta olduğu altın değerinde yıllardır bunlar. Çocuklardaki cevherin tek damlasını boşa harcamayan, tamamını bilgiye, yeteneğe, olumlu davranış özelliklerine ve mutluluğa çeviren bir eğitim almak tüm çocukların doğal hakkıdır.

 

Üsküdar SEV İlköğretim Okulu’nda öğrenciler çeşitli kültür ve dillerin bir arada bulunduğu bir ortamda, zengin akademik ve ders dışı programlarla Atatürk ilke ve inkılâplarından ödün vermeden toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çift dilli bireyler olarak yetişirler.

 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini, çok yönlü bir kişilik kazanmalarını, kişisel sınırlarını genişletme konusunda cesur davranmalarını, kendileriyle ve ürettikleri çalışmalar ile gurur duymalarını sağlayacak ve onları bu konuda yüreklendirecek şekilde tasarlanır.

 

Öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Öğrenmeyi öğrenmeye yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Derslerde bilginin kalıcı olmasına, kullanılmasına destek ve olanak veren öğretim metotları, teknik ve yöntemleri kullanılır.

“Gerçek demokrasi eşitliği kabul etmek değil, eşit kılmaktır.”

Gambetta (Fransız siyasetçi)

 

Öğrenci Birliği, küçük yaştan itibaren katılımcılığı desteklemeye; görev ve sorumluluk bilincinin, demokrasi anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine hizmet eder.

Öğretim yılı başında 8. sınıflardan okul başkanı ve 5. sınıflardan başkan yardımcısı olmak üzere iki öğrenci seçimle iş başına gelir. Seçim öncesi adaylar bir hafta süreyle propaganda çalışması yaparlar. Yapılan demokratik seçimle öğrenci birliği başkanı ve yardımcısı belirlenir.

Öğrenci birliği başkanı, öğrencilerden ve öğrenci kurulundan gelen istek ve önerileri okul idaresine iletir. Sorunların çözümü için yardımcı olurlar.

Okuldaki öğrenci kurulları için her sınıf seviyesinden birer sınıf temsilcisi seçilir. Bu sınıf temsilcileri okul öğrenci birliği başkanlığında her ay toplanarak öğrenci sorunlarını ve isteklerini görüşürler.

 

Burhaniye Mahallesi Resmi Efendi Sokak No:4 34676 Beylerbeyi – İstanbul
Tel: (216) 547 38 38
Fax: (216) 422 60 46
Bağlarbaşı Kampüsü
 
Selami Ali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak No 12 34664 Bağlarbaşı - İstanbul
 
 
Tel: (216) 341 94 79
Fax: (216) 310 21 55
Çamlıca Kampüsü
Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Cad. No.6  34696 Küçükçamlıca Üsküdar – İstanbul
Tel: (216) 547 23 23
Fax: (216) 547 23 24