İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiLETİŞİM BİLGİLERİ İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon: Santral: +90 216 474 08 60 Tanıtım: +90 216 988 14 00


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeye ağırlık vermeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010-2011 Akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, 2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. 2014 - 2015 Akademik yılından itibaren Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce olacaktır. 

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, 2011-2012 Akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az % 30) Arapça olan  “İslam ve Din Bilimleri Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” uygulanmaktadır. 2011-2012 akademik yılında fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir program dahilinde Ürdün Petra Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 2012-2013 akademik yılında altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı amaçla misafir öğrenci olarak Ürdün Üniversitesi’ne gönderilmiştir. Bu uygulama geliştirilerek sürdürülecektir. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup bu programa yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” oluşturulmuştur.

Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs SÜREM) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde de uygun ortam ve programlar oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) açılmış olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programları açılmış, 2013-2014 akademik yılından itibaren Tarih ve Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Doktora Programları yanında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınmıştır. 

2014-2015 Akademik yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Programı ve Mütercim Tercümanlık Lisans Programı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi Programı ve Sosyal Hizmet Lisans Programının açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca lisansüstü programlarımız da zenginleştirilecektir. 

Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki saygın üniversiteler ile iş birliği yapılmaktadır.

Vizyon, Misyon ve İlkeler
Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedefler. Benimsediği ilkelerin başında şunlar yer alır:

 

 

·         Katılımcılık

·         Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi

·         Disiplinlerarası yaklaşım

·         Özgürlük-sorumluluk

·         Eleştirel düşünce

·         İnançlara ve etik değerlere saygı

·         Yeniliklere açıklık

·         Çevre bilinci

  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon:

Santral: +90 216 474 08 60 Tanıtım: +90 216 988 14 00

Faks: +90 216 474 08 75