ÖZEL DERYA ÖNCÜ İLKOKULUBulgurlu Mh. Yukarı Bulgurlu Cd.No 69 Küçük Çamlıca Üsküdar - İSTANBUL T: [216] 335 09 08 F:[216] 335 10 63


ÖZEL DERYA ÖNCÜ İLKOKULU

EĞİTİM FELSEFEMİZ

İlim, teknik ve tecrübe bakımından yeterli,
duygu, düşünce ve davranış bakımından tutarlı,
akıl, ruh ve beden bakımından sağlıklı,
kendisiyle ve çevresiyle barışık,
yerel ve evrensel değerlere saygılı,
içe dönük kazanımlar bakımından mutlu,
dışa dönük kazanımlar bakımından başarılı
bireyler yetiştirmek

Böylece; fıtratın önündeki engelleri kaldırarak
özgür insan olma,

Bireyin ilgi ve yeteneklerini keşfedip ortaya çıkararak
özgün kişiyi bulma,

Bireylerin özgürlük ve özgünlük alanlarını tanımlayıp organize ederek
seçkin toplumu kurmak

niyetine, gayretine katkıda bulunmaktır.

TARİHÇEMİZ

DERYA ÖNCÜ EĞİTİM KURUMLARI

    Öncü Eğitim Sağlık Yapı ve Ticaret A.Ş. ye bağlı 5 yıllık ilkokul olarak 1995 yılında İstanbul Büyük Çamlıca’da hizmet vermeye başlayan kurumumuz, bilahare Öncü Derya Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki yeni ve çok ortaklı ortaklık yapısıyla hizmetini sürdürmüştür.

    Küçük Çamlıca-Üsküdar/İstanbul’daki eğitim kampüsünde hizmet alanını genişleten kurumumuz, hizmet kalitesini yükselterek ve özgün uygulamalarla geçmişle gelecek arasında köprü olma anlayışı çerçevesinde üstün eğitimli insanların yetişmesine katkı vermektetir.

    Müstakil Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Genel Lise ve Anadolu Lisesi ile aynı kampüs içinde üç ayrı binada eğitim öğretim hizmeti veren kurumumuz, 1995’ten bu yana sürdürdüğü başarılı hizmetinin ivmesini her geçen gün artırarak yeni hedeflere yürümenin gururunu taşımaktadır.

KURUMSAL YAPIMIZ

İyi toplumun oluşumu, iyi ve sağlıklı bireylerin yetişmesiyle olur. İyi bireylere sahip olmanın tek yolu ise, iyi eğitimden geçer.

Okullarımızın bağlı olduğu Anonim Şirket, eğitim için yapılan fedakârlıkların, kutsal sayılması gereken fedakârlıkların başında geldiğine inanan, insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünen, eğitime duyarlı insanların dayanışması ve ortaklığı ile oluşmuştur. Çok ortaklı yapısıyla geniş bir sosyal zemine sahiptir. Tam da gerektiği gibi...

Bu duygularla önceliği insan olan bir anlayışı temsil etmeye, iyi toplumu kadim medeniyet ve kültür temellerimiz üzerinden, çağın imkân ve muhayyilesiyle inşa etme çabasındayız.

VELİ VE ÖĞRENCİ POLİTİKAMIZ

VELİ POLİTİKAMIZ    

Ev ile okul; ebeveyn ile öğretmen arasında ne kadar sağlıklı, samimi ve sürekli diyalog kurulursa, çocukların zihinsel bedensel ve sosyal mânada kapasitelerini değerlendirmeleri ve yeteneklerini keşfedip ortaya koymaları o kadar kolay olur. Bu süreç içinde,

Okul ile aile bir kuşun iki kanadı gibidir.
Kanatların hem birlikte, hemde uyum içinde çalışmaları şarttır.

Bu açıdan ortak söylem ve ortak eylem son derece önemlidir.
 

ÖĞRENCİ POLİTİKAMIZ

  İnsanlar madenler gibidir. Her maden yerinde ve zamanında değerlendirilirse kıymetlidir. Eğitim kurumlarının görevi, insanların cevherlerini değiştirmek değildir.
Keşfedip ortaya çıkarmak, işleyip yararlı hale getirmektir.

Öğrenci;

Alınırken, tanıma ve bilme amaclı ölçülüp değerlendirilir.
.
Yetiştirilirken ilgi ve yetenekleri tespit edilip geliştirilir.

İletişim Bilgilerimiz

Bulgurlu Mh. Yukarı Bulgurlu Cd.No 69 Küçük Çamlıca Üsküdar - İSTANBUL
T: [216] 335 09 08 F:[216] 335 10 63 E: [deryaoncu@deryaoncu.k12.tr]