ÖZEL BÜYÜK ÇAMLICA İLKOKULUAdres : Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi No:53 Büyük Çamlıca Üsküdar / İstanbul Telefon : (0216) 481 63 35 Pbx


ÖZEL BÜYÜK ÇAMLICA İLKOKULU

Kurumsal


2005–2006 eğitim-öğretim yılında Türk Milli Eğitimine kazandırılan
Büyük Çamlıca Koleji; ülkemizin ihtiyacı olan "nitelikli insan” ihtiyacını karşılamak için en doğru adımın "insan yetiştirmek” olduğu
bilinciyle her türlü çalışmasını planlamış ve yürütmektedir.

İstanbul’un en güzel yerlerinden olan Çamlıca tepesinde 6 dönümlük arazi üzerine kurulan okul, tarihi köşkleri ve modern binalarıyla "gelenekten geleceğe açılan kapı” olma iddiasını her geçen gün büyüterek devam ediyor. Büyük Çamlıca Kolejinin ufkunu ve çalışmalarını şu 3 sloganı belirler;"Gelenekten geleceğe açılan kapı…” "Çocuğunuz herşeyimiz!” "İleri, daha ileri…”


Vizyonumuz

Dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan lider insanları yetiştirecek saygın bir okul olmak emelindeyiz.

Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları:

    Toplumumuzun değerlerinden kaynaklanan güçlü kurum kültürüyle,
    Amatör ruhlu bir profesyonel yönetim anlayışını, ilkeliliği ve paydaşlarının mutluluğunu esas alan eğitim-öğretim ortamları ve geleceği şekillendirme sorumluluğuna sahip idealist öğrencilerinin nitelikleriyle,
    Türkiye'nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslar arası düzeyde adını duyurmak vizyonuna sahiptir.


Misyonumuz 

Bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerleri özümseyen hayata hazır, mutlu ve özgür bireyler için varız.

Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları:

    Bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerleri özümsemiş,
    Çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşanmış,
    Farklılıkları, zenginlik olarak algılayabilecek demokratik olgunlukta,
    Kendisiyle barışık ve özgüven sahibi,
    Liderlik özellikleri ile donatılmış,
    Estetik beğenileri gelişmiş,
    İdealist ve üretken,
    Mutlu ve özgür bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket eder.


İlkelerimiz 

    Okul toplumunu oluşturan bireylerin ve toplumun ihtiyaçları
    Planlılık
    Yöneltme
    Fırsat ve imkan eşitliği
    Tarafsızlık
    Süreklilik
    Her yerde eğitim
    Doğruluk ve dürüstlük
    Yasallık
    Mesleki sorumluluk ve bağlılık
    Yeterlilik

Değerlerimiz

İletişim ve Paylaşım
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda "Çorbada benim de tuzum var." diyen herkes bir paydaş kabul edilir ve birey olmak yadsınmaksızın "Biz" anlayışı benimsenir.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda, kaliteli iletişimin çift yönlü olması gerekliliği bilinciyle tüm paydaşlar arasında uyumlu bir bağ kurulacak şekilde iletişim kanalları oluşturulur.
    Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlar karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
    Çalışanlar arasında oluşturulan güven ortamı ile görüş ve önerilerin paylaşımı sağlanır.
    İşbirliği ve ekip çalışması önemsenir ve buna uygun ortamlar yaratılır.
    Farklılıklar zenginlik olarak algılanır.
    Anlaşılmaktan çok anlamaya önem verilir.

Liderlik ve Katılımcılık 
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, eğitim sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla diğer kuruluşlara yol gösterici, güdüleyici ve ışık tutucu bir örneklik sergiler.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları sağlanan fiziksel çevre koşulları ve çok yönlü imkânlarla öğrencilerinin kendilerini geliştirebileceği bir öğrenme merkezi kimliği ile başka okullara örnek ve önder olur.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nın tüm paydaşları çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kuşanır, gündeme gelen değişim ve dönüşümlere proaktif bir refleksle adapte olur.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nın tüm paydaşları kuruma bağlılık içinde karar verme süreçlerine katılarak görüş ve önerilerinin temsilini üstlenirler; etkilerler ve etkilenirler.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları sektöründe öncülük ederken; kurucuları da yeni fikirlerini ve hayallerini uygun ortamlara taşıyan, paylaşan, girişimleri ile gruplara örnek olan ve onları yüreklendiren kişilerdir.

 
Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileriyle bir bütün hâlinde, 
Sorumluluk ve Duyarlılık
    Görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren,
    Bu toprakların değerleri ile evrensel insanî değerlere sahip çıkan,
    Çevresindeki kişilere ve toplumsal olaylara karşı duyarlı,
    Çevre bilincine sahip,
    İdealist ve üretken,
    Mutlu ve özgür bireyler
 

Şeffaflık, Güven ve Özgüven 
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları, uzman kadrosu ve yarattığı eğitim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirdiği için güvenilir bir kuruluştur.
    Tüm paydaşlarında güven sağlamayı temel ilke kabul eden Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda, kendisiyle barışık, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.

Gelişim ve Kendini Gerçekleştirme 
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri, analitik ve bilimsel bir kafa yapısıyla araştıran, sorgulayan, çağının yeniliklerini takip eden ve uygulayan, ortak hedefler doğrultusunda süreç ve sonuçları gözden geçirerek benimseyen bireylerdir.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda, öğrencilerin sosyal beceri ve akademik gelişimlerine fırsat veren eğitim-öğretim ortamları oluşturulur.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda çalışanların ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat yaratacak ortamlar hazırlanır.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları'nda çalışanlar ve öğrenciler ortaya koydukları performansları itibariyle yakından izlenir, tanınır ve takdir edilir.

Yaratıcılık ve Üretkenlik 
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları bilgi birikimlerini etkin şekilde kullanarak, alanlarındaki yenilikleri sürekli izlerler.
    Özel Büyük Çamlıca Eğitim Kurumları çalışanları ve öğrencileri tarafından yapılan özgün çalışmalar değerlendirilir, kullanılır ve gözden geçirilir, gerektiğinde iyileştirmeler yapılır.
    Nitelikli çalışmaların sürekliliği sağlanır.
    Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla uygun ortamlar yaratılır.

Adres : Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi No:53 Büyük Çamlıca Üsküdar / İstanbul

Telefon : (0216) 481 63 35 Pbx

Fax : (0216) 443 98 13

E-posta : info@camlicakoleji.com