Üsküdar Yeni Valide Camii’nin 3 Mühr-ü Süleyman’ı ya da Nam-ı Diğer 3 Davut YıldızıEn son Rize’de bazı “çok akıllı muhafazakarlar” üzerinde Mühr-ü Süleyman motifi bulunan Osmanlı mezar taşlarını, bunlar İsrail bayraklarıdır deyip kırmışlardı. Muhtemelen de mezarda yatanı Yahudi sanmışlardı. Gözlerini kırpmadan tarihi bir katliam yapmışlardı.


Üsküdar Yeni Valide Camii’nin 3 Mühr-ü Süleyman’ı ya da Nam-ı Diğer 3 Davut Yıldızı

En son Rize’de bazı “çok akıllı muhafazakarlar”  üzerinde Mühr-ü Süleyman motifi bulunan Osmanlı mezar taşlarını, bunlar İsrail bayraklarıdır deyip kırmışlardı. Muhtemelen de mezarda yatanı Yahudi sanmışlardı. Gözlerini kırpmadan tarihi bir  katliam yapmışlardı.

Oysa altı köşeli bu yıldızın Osmanlı dünyasında özel bir yeri vardır. Mesela Barbaros Hayreddin Paşa, denizde seferdeyken rüzgara hükmedebilmek için sancağına Mühr-ü Süleyman motifi nakşettirmişti. Çünkü bu mühürün tılsımlı, kötülüklerden koruyan ilahi bir gücünün olduğuna inanılıyordu. Padişahlarda özellikle savaşa giderken üzerine bu motiflerin  işlendiği “tılsımlı gömlekleri” giyiyordu.

İnanışa  göre en eski mühür Hz. Süleyman’a aittir ve üstüste yerleştirilmiş biri ters biri düz  iki eşkenar üçgenin birleşiminden oluşan altı köşeli bir yıldız biçimindedir. Ve Hz. Süleyman bu mührü yüzük biçiminde parmağında taşır.

Yahudi inancında  altıgen yıldızın her bir köşesinde İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun ve Davud peygamberlerin adı yazılıdır. İslam inancında ise Hz. Süleyman ve mucizeleri Kur’an da sabit olduğundan  simgenin önemi farklı. Herşeyden önce bir peygamberi temsil ediyor.

Yine inanışa göre bu mühür şer güçlerden koruyan bir tılsım olma özelliği taşır. Yahudilerde tarih boyunca büyücülük işlerinin yoğun olarak görülmesinin nedenlerinden biride bu zaten.

İslam inancında da aynı şey söz konusu. Mühür manevi bir zırh niteliği taşıyor. Bir nev’i kötülüklerden koruyan ilahi bir işaret. Onun içinde  Osmanlı birçok yere kazımış bu simgeyi. Kâh sancaklara, kâh padişah kaftanlarına, kâh mezartaşlarına, kâh türbelere, kâh cami duvarlarına, kâh kitabe altlarına.

Üsküdar merkezde, Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nin üzerinde bulunan Gülnuş Valide Sultan Camii’nin (Yeni Valide Camii olarakta bilinir) ana giriş kapısının kitabesinin altında bir Mühr-ü Süleyman motifinin olduğunu biliyordum. Motifi çekmek için camiye girdiğimde 3 tane olduğunun şaşkınlıkla farkına vardım. Bahsettiğim gibi, motiflerin ilki ve en alımlısı kitabenin altında bulunanı. Diğer iki tanesi ise caminin ibadet mekanına girişinin üzerindeki mermere kazınmış. Zamanla kenarlarından otlar fışkırmış.

 

Yazan Ramazan Bedük 

 

Copyright © 2012bir istanbul hayali