Oyma Saray ÇıkmazıÜsküdar’da, Salacak sırtlarında bulunan İmrahor semtindeki bu sokak Doğancılar Caddesi üzerinde yer almaktadır.


Oyma Saray Çıkmazı

Oyma Saray Çıkmazı

Üsküdar’da, Salacak sırtlarında bulunan İmrahor semtindeki bu sokak Doğancılar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Sokak adını Ayşe Sultan Sarayı’ndan almaktadır. Bu saray bahçesinin arkasında ve yol aşırı yerde, Doğancılar Tepesi’nin yüksek bir mevkiinde, Sünbülzâde Sokağı ile Davutoğlu Sokağı arasında, bugünkü Üsküdarİtfaiyesi’nin sağ tarafında bulunuyordu. Hemen yanında Hacı Ahmet Paşa Sarayı vardı. Bu iki sarayı biribirinden ayıran kesme taş ve tuğla hatıllı duvar bugün de mevcuttur. Sarayın Doğancılar Caddesi’ne açılan kapısının üzerinde bulunduğu sokak, Ayşe Sultan Sarayının güzel oyma motifleriyle nam salan anılarını hatırlattığı için Oyma Saray Çıkmazı adını taşımaktadır. Sarayın önünde Rüstem Paşa’nın yaptırmış olduğu sıbyan mektebi günümüze kadar gelebilmiştir.