AĞA HAMAMIAhmediye Camii ile İnadiye Semti arasında Gündoğumu Caddesi ile Pırnal Sokağı'nın birleştiği yerdedir.


AĞA HAMAMI

Ahmediye Camii ile İnadiye Semti arasında Gündoğumu Caddesi ile Pırnal Sokağı'nın birleştiği yerdedir. Sol tarafında Kefçe Bostanı Çıkmazı, sağ tarafında ve yol aşırı yerde meşhur İskender Baba Türbesi, Kaymakçı Tekkesi ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi vardı. Şimdi yalnız türbe mevcuttur. Karşısındaki Ahmediye Camii Mezarlığı'ndan, Fethi Efendi Tekkesi, Türbesi ve Çeşmesi'nden eser kalmamıştır. Bu çifte hamam, Sultan I. Ahmet'in Kiler Ağası Malatyalı İsmail Ağa tarafından, cami ve tekkesi ile beraber 1018 (1609-10) tarihinde yaptırılmıştır. Daha geniş bilgi için camii bahsine bakınız. Gündoğumu Caddesi'ne açılan bir kapıdan ahşap camekân kısmına girilir. Camekân, uzaktan bakıldığında, iki tarafı cumbalı bir evi andırır. Üç tarafında soyunma odaları vardır. İki katlıdır. Tavanı, içte oval ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. Çatısı kiremit döşelidir. Sekiz köşeli bir çatı fenerinden bol ışık alır.