Özel Ferah Gülen Gözler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon MerkeziTelefon : 0 216 481 4696 Faks : 0 216 481 4697


Özel Ferah Gülen Gözler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

TARİHÇEMİZ
2004 yılında ilk kuruluşumuzu Gülen Gözler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla Üsküdar Ferah Mahallesi Gökhan Sokak Ekşioğlu Çamlıca Sitesinde hizmete açtık. Yola çıkarken Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur ilkesiyle ve Özel eğitimin öneminin farkındalığıyla, her bir bireyin özel olduğunu kabul ederek ve bu bireylerin engel gruplarına göre, her biri kendi alanında uzman olan eğitim kadromuzla öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı kendimize ilke edindik. Geçen zaman içinde bizimle birlikte devam eden velilerimizin olumlu eleştirileri ve bizim kendimizi yenileme isteğimiz ve kaliteli eğitim sunma konusundaki irademizin sonucunda kurumumuz daha da büyüdü. Bunun sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla ikinci ve üçüncü şubelerimizi açma ihtiyacı duyduk. Şuanda toplam üç şubemiz 4500 m² alanla öğrencilerimize hizmet sunmaktadır
 
Misyonumuz

       Özel eğitim, tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi  olan çocuklarımıza günlük yaşamda kendilerine yetecek kadar temel becerileri ve alışkanlıkları kazandırmak, onları topluma hazırlamak ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak, problemli davranışlarını bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak ortadan kaldırmak maksadıyla; Anayasamızın ve Türk Milli Eğitim sistemimizin esasları doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eğitimlerini gerçekleştirerek bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır.
Vizyonumuz
Özel eğitim gereksinimi olan engelli çocuklarımıza;
Yaşantılarında, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırarak bağımsız yaşama gücünü oluşturma,
Bireysel yeteneklerini göz önüne alarak sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirme,
Ailelerin de özel eğitim sürecinin her boyutunda aktif katılımlarını sağlama,
Çocuklarımızın gelişimlerinin, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklendiği bir eğitim süreci gerçekleştirme,
Toplumda kendine yeten bireyler yetiştirme ve bu bireylerine iş ve meslek edinme imkanı sağlama,
Toplumuda bu yönde bilinçlendirerek herkesin bu süreç içerisinde aktif  rol almasını isteyen,
İnanç ve anlayış ile sabır, sevgi ve hoşgörü içerisinde hizmet vermek istiyoruz

Kalite Politikamız
      Çağdaş uluslar arası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi kuracak, her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçecek ve iyileştireceğiz. Tüm paydaşlarımızın hak, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayabilmek ve vizyonumuza ulaşabilmek amacıyla;
· Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin kurumsal ve toplumsal desteğe ihtiyacını özel yetiştirilmiş ekibimizle, özel hazırlanmış ortamlar ve özel hazırlanmış eğitim programları ile karşılamayı ,
· Çocukların ve ailelerin haklarını korumayı, haklarını kullanmaları için yol gösterici olmayı,
· Nitelikli personel sayısını arttırırken çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanmayı, yönetime katılımlarını destekleyen öneri ve ödül sistemi kurmayı, 
· Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla;
· Verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini arttırmayı,
· Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar oluşturarak yenilikleri takip etmeyi,
· Özel eğitim alanında çalışanlar ve özel gereksinimli çocuklar için kitaplar yazmayı,
· Çalışma alanımızda kullanılacak malzemeler için tasarımlar yapmayı,
· Öğrendiklerimizi paylaşmayı.
· Ülke çapında kendi alanımızdaki devlet politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı,
· Verdiğimiz hizmeti daha geniş bir tabana duyurmak ve bize ulaşılmasını sağlamak için tanıtım araçlarını kullanmayı,
Kurumsallaşmayı başararak ve sürdürerek yerine getireceğiz.


Telefon    :    0 216 481 4696
Faks    :    0 216 481 4697
E-posta    :    gulengozleruskudar@hotmail.com
Adres    :    FERAH MAHALLESİ NATO YOLU GÖKHAN SOKAK EKŞİOĞLU ÇAMLICA SİTESİ NO:59/B-1 ÜSKÜDAR